„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Nieświęci święci - nagród co niemiara

Kurier Poranny z 26 kwietnia 2013 o naszym teatrze Kumonoque: