EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

 NOWOCZESNA SZKOŁA   -   ATRAKCYJNY ZAWÓD                Technik ekonomista              Technik handlowiec             Technik hotelarstwa

Linia ZHSE

Menu Główne

Technik Ekonomista

Technik Ekonomista

  Dlaczego technik ekonomista?  

W trakcie 5-letniej edukacji na przedmiotach ogólnych przygotowujesz się do zdania matury, zaś dzięki treściom realizowanym na przedmiotach zawodowych i praktykach  zdobywasz dwie kwalifikacje:

 1. EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.
 2. EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

     Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu  z każdej kwalifikacji uzyskasz dyplom zawodowy w zawodzie technik ekonomista.

  Praktycznie!  

Realizując program praktyk współpracujemy z najlepszymi firmami oraz instytucjami w naszym województwie. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Aktualnie młodzież odbywa praktyki m.in. w następujących firmach: ADAMPOL SA, DAZE,  Urząd Miejski w Białymstoku, Izba Administracji Skarbowej (I i Drugi Urząd Skarbowy), CEZAS, Centrala PSS SPOŁEM, Wodociągi Białostockie, ASTWA, DK Doradztwo, Kancelaria Buchalter, Kombinat Budowlany.

  Co możesz po Ekonomiku?  

Kończąc naukę w zawodzie technik ekonomista jesteś przygotowany
aby kontynuować edukację na uczelni wyższej bądź pracować w  przedsiębiorstwach
produkcyjnych, usługowych, handlowych, urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej,
urzędach skarbowych, biurach rachunkowych, bankach,  oddziałach lub jednostkach terenowych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz  w innych podmiotach.

Jesteś przygotowany do  wykonywania następujących  zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej:

 • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
 • prowadzenia dokumentacji biurowej i magazynowej,
 • prowadzenia dokumentacji procesu sprzedaży,
 • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
 • sporządzania biznesplanu;

2) w zakresie kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • sporządzania dokumentacji kadrowej,
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych,
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i podmiotami rynku finansowego

  Możesz więcej!  

Ponadto po ukończeniu szkoły i  po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych możesz uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rachunkowości po potwierdzeniu kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

E-seminarium na temat „Nawiązanie stosunku pracy”

Rano 19 kwietnia 2021 roku uczniowie klas ekonomicznych (IIg, IIf, IIb) uczestniczyli w e-seminarium prowadzonym przez Panią dr Katarzynę Żywolewską, pracownika naukowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zajęcia w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie BOF”.

Pani doktor bardzo dokładnie zinterpretowała przepisy kodeksu pracy w zakresie stosunku pracy. Szczególną uwagę zwróciła na umowę o pracę. Była to bardzo dobra powtórka do egzaminu zawodowego, który dla uczniów odbędzie się za rok.

Za tydzień e-seminarium z „Rozwiązania stosunku pracy”.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PROGRAM: „OTWARTA FIRMA” MŁODZIEŻOWEJ FUNDACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ŚWIATOWY  TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

W  ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWO - EKONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU

(13-16.11.2018)

Tradycją naszej szkoły jest  organizacja warsztatów, prelekcji, wycieczek i konkursów w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości - międzynarodowej kampanii promującej świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw.

Czytaj więcej: ŚWIATOWY  TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dzień Ekonomisty

15 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika
w Białymstoku odbyła się kolejna edycja Dnia Ekonomisty zorganizowana w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. W tym roku temat przewodni brzmiał: „Źródła finansowania środków trwałych w przedsiębiorstwie”.

Z tej okazji w szkole gościliśmy:

 • Panią Dorotę Łapińską – Dyrektora Oddziału Banku Pekao SA,
  I O/Białystok,
 • Panią Justynę Irenę Prochowicz – Junior Account Manager, IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.
 • Pana Wiesława Olszyńskiego – Menedżera Klienta Biznesowego Banku
  Pekao SA;

Uczniowie  klasy IVb  przygotowali oraz przeprowadzili debatę, podczas której zaprezentowali dwa źródła sfinansowania zakupu samochodu dostawczego. Podczas spotkania  młodzież mogła zapoznać się z warunkami finansowania oraz kosztami takich przedsięwzięć. Forma przekazania wiedzy oraz zaangażowanie autorów debaty zostały wysoko ocenione przez uczestników spotkania.

Serdecznie dziękujemy konferansjerom: Katarzynie Beczko i Natalii Sienkiewicz  – uczennicom klasy 3c. Nad oprawą techniczną czuwał Konrad Jabłoński – uczeń klasy 3c.

Dziękujemy  wszystkim uczniom i nauczycielom za współpracę.

Organizatorzy Dnia Ekonomisty w roku szkolnym 2016/2017: Grażyna Roman, Anna Dżega, Iwona Kosińska.

UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY FINALISTAMI OLIMPIADY WIEDZY O BANKACH

W dniach 14-16 marca 2014r. odbył się w Gnieźnie etap centralny Olimpiady Wiedzy o Bankach pod hasłem „Oszczędzam i inwestuję”.

Celem tegorocznej edycji było rozpowszechnianie wiedzy na temat różnych form oszczędzania, inwestowania, ryzyka związanego z pomnażaniem środków oraz sposobów pomiaru rentowności  inwestycji.

Wśród finalistów Olimpiady  znaleźli się uczniowie naszej Szkoły:

 • Karolina Chojnowska, uczennica  klasy  II a,
 • Agata    Muklewicz,  uczennica  klasy  II b,
 • Piotr  Zalewski, uczeń klasy  III a.

Zostaną oni  zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z tej części egzaminu.

             Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konkurs Wiedzy Młodego Przedsiębiorcy - rozstrzygnięty

14 marca 2014 r. odbył się finał VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Młodego Przedsiębiorcy. Zakwalifikowało się do niego 19 uczniów naszej szkoły (!).

Test składający się z 30 pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności, wyłonił ścisłe grono finalistów – 6 osób. Wśród nich znalazły się aż dwie nasze uczennice: Żaneta Muszyńska z kl. IIIc, Agnieszka Ostapczuk z kl. IIb.

Finaliści przygotowali i przeprowadzili rozmowy kwalifikacyjne w formie scenki. Ostatecznie, po zliczeniu wszystkich punktów, dziewczęta zajęły odpowiednio 5. i 6. miejsce. Gratulujemy!:)

Karolina w finale TWiUH-M

Z radością i dumą informujemy, że do finału Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich zakwalifikowała się Karolina Filipowicz z kl. IVe; tym samym została zwolniona z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyróżnienie w konkursie uzyskał Michał Sielwiesiuk z kl. IIIc.

Gratulujemy! Za Karolinę trzymamy kciuki podczas finałowych zmagań, które będą miały miejsce 3 i 4 kwietnia w Rzeszowie.

Dzień Ekonomisty

19 listopada 2013 roku w ramach Światowego Tygodnia  Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week, GEW) zorganizowany został w naszej szkole Dzień Ekonomisty. W związku z tym  wszyscy przyszli ekonomiści przystąpili do Testu Wiedzy Ekonomicznej. Odpowiadali oni na pytania związane z sytuacją gospodarczą w  Polsce i na świecie. Pytano przykładowo  o poziom bezrobocia, o  najszybciej rozwijającą się gospodarkę świata a nawet o podatek od deszczu - test do pobrania.
Najlepsze wyniki uzyskała klasa IIIB (87%). Drugie miejsce zajęła IB (85%), a  trzecie  IIB (78%).  Klasy te spotkały się w auli, gdzie dokonano podsumowania testu. Zwycięscy  odebrali dyplomy z rąk Dyrekcji szkoły. Następnie młodzież  wysłuchała prelekcji wygłoszonej przez pracownice Urzędu Statystycznego w Białymstoku,   Panie Barbarę Chmielewską i Izabelę Wencel  na temat: „Zasoby informacyjne statystyki publicznej jako źródło wiedzy o procesach społeczno – gospodarczych” - prezentacja do pobrania.


XIII KONKURS RACHUNKOWOŚCI SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

15 marca 2013 r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku odbył się Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego. Wzięło w nim udział 18 zawodników z 6 szkół ekonomicznych województwa.

Komisja Konkursowa w składzie: Przewodniczący: Teresa Sołowińska - Dyrektor Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku; członkowie: mgr Teodozja Popow - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, dr Grażyna Klamecka-Roszkowska - Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, mgr Julita Fiedorczuk - Uniwersytet w Białymstoku, dr Anna Dyhdalewicz - Politechnika Białostocka wyłoniła najlepszych:

Czytaj więcej: XIII KONKURS RACHUNKOWOŚCI SZKÓŁ EKONOMICZNYCH WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Dzień Ekonomisty z Polskim Radiem Białystok

14 listopada 2012 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole panią Marzannę Radek pracownika działy marketingu Radia Białystok. W spotkaniu zorganizowanym w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczestniczyły klasy drugie i trzecie Technikum Ekonomicznego.

Podczas spotkania młodzież miała bezpośrednią okazję zapoznać się z elementami funkcjonowania mediów, ze szczególnym uwzględnieniem działań marketingowych Rozgłośni. Uczniowie byli zainteresowani przedsięwzięciami autopromocyjnymi prowa­dzonymi przez Radio Białystok. Mieli okazję usłyszeć o zasadach i procesach tworzenia spotów reklamowych. Fachowe przekazanie informacji, bezpośredni kontakt z młodzieżą  oraz znakomita atmosfera zostały wysoko ocenione przez uczestników spotkania.

Po zakończeniu spotkania pani Marzanna Radek, która jest absolwentką naszej Szkoły,  wpisała się do Pamiątkowej Księgi Gości.

stat

Odsłon artykułów:
9540902

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.