EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2023
        w rankingu PERSPEKTYW
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka

Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku realizuje prestiżowy projekt edukacyjny: SZKOŁA PRZYJAZNA PRAWOM CZŁOWIEKA  ramach projektu „Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools” współfinansowanego przez Komisję Europejską JUST/2013/DAP/AG/5578.

Projekt potrwa 24 miesiące i jest projektem międzynarodowym. Obejmuje swoim zasięgiem wybrane szkoły z Polski, Włoch, Portugalii I Irlandii. Staramy się o tytuł Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka, który ma kilka szkół na  świecie.

Głównym celem projektu jest zapobieganie prześladowaniom, dyskryminacji i przemocy w szkołach poprzez edukację prawno-człowieczą.

Projekt zakłada pracę i zaangażowanie całej społeczności szkolnej: uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz rodziców na rzecz poprawy sytuacji praw człowieka.

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku SZKOŁĄ PRZYJAZNĄ PRAWOM CZŁOWIEKA

Ze statuetką w rękach:)), wypracowaną bazą i świadomością nowych wyzwań zamykamy dwuletni międzynarodowy projekt edukacyjny "Stop Bullying! A human rights based approach to tackling discrimination in schools".

Jesteśmy jedną z 5 polskich szkół, które otrzymały ten tytuł!

Daliśmy radę. Zrealizowaliśmy wszystkie projektowe obszary, to była ogromna praca. Ale największą jej wartością jest wyedukowane środowisko, wiedza o prawach człowieka, która musi w przyszłości procentować. (Lucyna Rojecka, szkolny koordynator projektu, opiekun 133 Szkolnej Grupy Amnesty International)

 Tytułem Szkoły Przyjaznej Prawom Człowieka szczyci się 258 szkół w 29 krajach.

 http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,20676336,pierwsze-w-polsce-szkoly-przyjazne-prawom-czlowieka-w-tym.html?disableRedirects=true

 

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZACHOWANIOM NARUSZAJĄCYM PRAWA CZŁOWIEKA w ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH W BIAŁYMSTOKU

PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA ZACHOWANIOM
NARUSZAJĄCYM PRAWA CZŁOWIEKA
w ZESPOLE SZKÓŁ HANDLOWO- EKONOMICZNYCH  W BIAŁYMSTOKU

DO POBRANIA

Karta zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom Człowieka

    Zespołu Szkół Handlowo- Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

 

Karta zachowań skierowana jest do całej społeczności szkolnej (uczniów/uczennic szkoły; rodziców/opiekunów/opiekunek prawnych; dyrekcji szkoły; nauczycieli/nauczycielek oraz pracowników/pracownic niepedagogicznych).

 1. W naszej szkole ważne są dla nas wartości, takie jak: godność, szacunek i otwartość. Wypływają one wprost
  ze słów naszego patrona Mikołaja Kopernika: „Zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągnąć człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości”.
 2. Kształtujemy wśród społeczności szkolnej postawę otwartości, tolerancji oraz szacunku dla innych kultur
  i religii, wartości niezbędnych mieszkańcom wielokulturowego miasta. Dążymy do zapewnienia atmosfery równości, braku dyskryminacji i bezpieczeństwa np.: poprzez organizację corocznych pilnych akcji AI
  w obronie osób pokrzywdzonych oraz spotkań ekumenicznych młodych.
 3. Stwarzamy sobie i innym możliwość rozwoju, przestrzegamy zasad sprawiedliwości i przejrzystości
  we wszystkich działaniach szkoły. Jesteśmy włączani/włączane we wszystkie aspekty życia szkoły (np.: reagowanie na bieżące potrzeby środowiska szkolnego; realizowanie projektów, szkoleń, warsztatów; bezpłatne kursy kwalifikacyjne).
 4. Uczestniczymy aktywnie i świadomie w codziennym życiu szkoły poprzez organizację i udział w działaniach placówki (np.: planowanie i realizacja zadań wynikających z kalendarza planu pracy szkoły-uroczystości, apele, spotkania z rodzicami, zebrania Samorządu Uczniowskiego, zebrania Rady Pedagogicznej).
 5. Tworzymy bezpieczne środowisko poprzez realizację podstawowych praw ekonomicznych, społecznych
  i kulturalnych (np.: zapomogi, stypendia szkolne, „wyprawka szkolna”; organizowanie praktyk u potencjalnych pracodawców, Dni Przedsiębiorczości; Dni Języków Obcych, wyjścia do Opery i Filharmonii Podlaskiej, wyjścia do kina).
 6. Reagujemy na wszelkie przejawy agresji, przemocy, dyskryminacji i bullyingu. Wszyscy objęci
  są różnorodnymi działaniami edukacyjnymi na temat praw człowieka. W szkole funkcjonuje procedura przeciwdziałania zachowaniom naruszającym ww. prawa (np.: działania edukacyjne dla klas I, baza biblioteki szkolnej-scenariusze, materiały edukacyjne; konkursy z zakresu edukacji prawnej).
 7. Cała społeczność szkolna ma równy dostęp do informacji na temat życia szkoły. Dyrektor, nauczyciele/nauczycielki, rodzice oraz uczniowie/ uczennice poprzez samorząd uczniowski współdecydują
  o ważnych sprawach dotyczących szkoły. Uczniowie/uczennice, nauczyciele/nauczycielki wybierają Copernicusy (najlepszy nauczyciel/nauczycielka, najlepszy uczeń/uczennica).
 8. Wszyscy dbamy o bezpieczeństwo i ochronę dobra wspólnego kierując się zasadą odpowiedzialności (przestrzegamy statutu szkoły i innych obowiązujących dokumentów).
 9. Realizujemy zasadę równego dostępu do rozwijania zainteresowań/pasji poprzez uczestnictwo w kołach zainteresowań, projektach, konkursach, olimpiadach oraz innych zajęciach pozalekcyjnych (np.: wolontariat, sekcje sportowe, projekty Erasmus+, konkursy przedmiotowe).

 

W celu monitorowania/przestrzegania ww. praw będzie opracowana diagnoza w zakresie występujących
w środowisku czynników chroniących oraz czynników ryzyka (np. ankieta wśród społeczności szkolnej). Wnioski będą uwzględniane w harmonogramie pracy wychowawczej szkoły celem dostosowania go do potrzeb szkoły oraz oczekiwań uczniów/uczennic, rodziców, nauczycieli/nauczycielek, pracowników/pracownic niepedagogicznych.

Karta Zachowań w Szkole Przyjaznej Prawom Człowieka jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce „Dokumenty”, w sekretariacie szkoły oraz w czytelni (s.44). Cała społeczność szkolna ma możliwość zapoznania się z Kartą  u Rzecznika Praw Ucznia oraz pedagoga szkolnego (s.60/1). Uczniowie kontynuujący naukę zostaną zapoznani z Kartą Zachowań w czerwcu 2016 r., a rozpoczynający naukę we wrześniu (na godzinie wychowawczej), rodzice na zebraniu  z wychowawcą. W czerwcu 2016 r. odbędzie się uroczyste zaprezentowanie Karty Zachowań całej społeczności szkolnej.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt "Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka"

Dni Różnorodności - fotorelacja

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkań z zaproszonymi gośćmi, którzy przyszli do nas w czasie Dni Różnorodności.

DNI RÓŻNORODNOŚCI W ZSHE

17.05.2016r. - w godz. 9.00 - 12.00 - TATARKA POLSKA
                      - w godz. 13.00 - 15.00 - OSOBA Z ARMENII
18.05.2016r. - w godz.8.30 - 10.30 - SIOSTRA ZAKONNA
                      - w godz. 10.30 - 13.00- OSOBA Z CZECZENII
19.05.2016r. - w godz. 8.30 - 13.00 - OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
                       - w godz. 11.30 - 14.30 - OSOBA NIEWIDZĄCA
Bezpośrednie spotkanie z innym jest najlepszą metodą poznania odmienności, najskuteczniejszym sposobem pokonywania barier uprzedzeń i negatywnych stereotypów.  Goście będą czekali... Przyjdź, porozmawiaj!!!

Zapraszamy :)
                                     

Różne smaki życia

22 kwietnia 2016 r., aula, tegoroczni maturzyści i gość szczególny - Pan Adam Kujawa. W kontakcie pojawia się trudność... jest na wózku inwalidzkim.

Bezpośrednie spotkanie maturzystów z odmiennością naszego gościa było kolejnym narzędziem łamania barier i stereotypów.

Pan Adam zwyczajnie opowiadał o swoim wypadku, lęku o reakcje najbliższych, o operacji, bardzo długiej rehabilitacji i nauce wszystkiego od początku. Słuchając pogodnej opowieści o studiach, poszukiwaniu pracy, małżeństwie, synku, motocyklowych podróżach po świecie... przyłapywaliśmy swoje myśli bardzo daleko szybujące z Panem Adamem. Cisnęły się pytania: "Jak Pan tego dokonał? Jak Pan pokonał ograniczenia wynikające z niepełnosprawności? Jak się Pan odnalazł na rynku pracy? Jak to możliwe, że jest Pan radosnym, pełnym marzeń i pasji wciąż pięknie młodym człowiekiem?”

Dziękujemy za przestrogę, za lekcję życia i zwyciężania, za naukę otwartości na inność. Życzymy Panu, by "bak z paliwem - smak życia" był zawsze pełen.

Naszym gościem był Pełnomocnik Prezydenta Miasta Białegostoku ds. Osób Niepełnosprawnych Pan Adam Kujawa.

Razem mamy siłę: STOP DYSKRYMINACJI!

8.04.2016 r. na ogólnopolskiej konferencji w Warszawie uczennice: Katarzyna Żak z kl. IIIa, Joanna Nieciecka z kl. IIb oraz opiekun 133 SG AI Pani Lucyna Rojecka dokonały podsumowania projektu „Razem mamy siłę. Stop dyskryminacji”. Rozmowom nt. dobrych praktyk w pracy z młodzieżą, edukacji antydyskryminacyjnej nie było końca. Draginja Nadażdin (Dyrektorka Amnesty International Polska), Marzanna Pogorzelska, Piotr Skrzypczak, Aleksandra Górecka, Marianna Rutkowska, Izabela Podsiadło-Dacewicz i wielu fantastycznych wolontariuszy stanowiło skład świątecznego spotkania.

Dyskryminacja/bullying w infografikach

22 stycznia 2016 r. grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w niezwykłych warsztatach fotograficznych pod kierunkiem Pani Karoliny Kochanowskiej - koordynatorki projektu Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Rezultatem wielogodzinnej pracy są zdjęcia dotyczące dyskryminacji/bullyingu, które zostały wykorzystane do stworzenia grafik/plakatów. Już niedługo ozdobią one wnętrza naszej szkoły.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.