europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”

Możemy być spokojni. W naszej szkole nie brakuje „specjalistów” od języka niemieckiego.

 W środę 29 marca 2017 r. 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”.

 Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „ Łowimy Talenty”, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.  Konkurs jest dedykowany również  nauczycielom języka niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

 Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. 

 Czekamy na wyniki naszych uczniów i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z językiem niemieckim.

 

Podsumowanie konkursów „Oktoberfest” oraz „Mein Lapbook in Deutsch”

23 marca 2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystości podsumowania dwóch międzyszkolnych konkursów „Oktoberfest” oraz „Mein Lapbook in Deutsch” zorganizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku przez Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Konkursy były adresowany do uczniów zawodowych szkół technicznych, liceów ogólnokształcących oraz gimnazjów w Białymstoku i miały na celu przede wszystkim rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy.

Miło nam poinformować, iż drugie miejsce w kategorii zawodowych szkół technicznych w konkursie na prezentację multimedialną na temat Oktoberfest zajęła  uczennica klasy II a – Justyna Kozłowska – pod kierunkiem pani Jolanty Dawidziuk, a wyróżnienie w konkursie „Mein Lapbook in Deutsch” zdobyła uczennica klasy I b – Monika Miastkowska – pod kierunkiem pani Moniki Muszyńskiej.

Jury doceniło nie tylko wysokie kompetencje językowe dziewcząt, ale również ich zmysł artystyczny i techniczny oraz talent  plastyczny. Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zachęcamy wszystkich do prezentowania swoich umiejętności językowych w kolejnych konkursach!

Jolanta Dawidziuk i Monika Muszyńska – nauczycielki języka niemieckiego

II POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PODSUMOWANIE KONKURSU

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania dla młodych językowców. Tak w skrócie wyglądało uroczyste rozdanie nagród podczas finału II POWIATOWEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, który odbył się 30 marca 2017 r. w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Na uroczystość przybyli laureaci konkursu - uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielami i opiekunami.

Słowo do uczestników skierowała wicedyrektor ZSHE Pani Stanisława Kobus, konsultant ds. językowych MODM Pan Mariusz Truszkowski, przedstawiciel Szkoły Językowej „Języki Świata”.

Tegoroczne dyktando odbywało się pod patronatem portalu internetowego BiałystokOnline oraz opieką medialną TVP Białystok.

Czytaj więcej:  II POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PODSUMOWANIE KONKURSU

Bądź przedsiębiorczy i zawalcz o nagrody w ogólnopolskim konkursie z przedsiębiorczości

Jeśli wiele wiesz, chcesz zdobyć doświadczenie, lubisz uczyć się przez zabawę - konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” jest właśnie dla Ciebie!

Konkurs polega na rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się przedsiębiorcy w realiach biznesowych (studium przypadku - case study) i składa się z kilku etapów.

I etap (internetowy) - 13.03-02.04.2017 r. - trzyosobowe zespoły nadsyłają rozwiązane case study. 10 zespołów przechodzi do II etapu, który odbędzie się 21.04.2017 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Finał ogólnopolski - Wrocław 29.04.2017 r.

Zgłoszenia do 28 marca br. przyjmuje Pani Grażyna Łapina – sala nr 35 lub sala nr 19 (Ośrodek Kariery)

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorzy konkursu: Studenckie Forum Business Centre Club, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Więcej informacji na stronie www.najlepsze-zajecia.pl

 

Lekcje z ZUS-em na piątkę z plusem

Udowodnili to uczniowie naszej szkoły: Wojciech Giedrewicz z kl. IIIa, Natalia Mieleszko z kl. IIb i Martyna Romanowicz z kl. IIa zajmując II miejsce w rozgrywkach wojewódzkich ogólnopolskiej olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun merytoryczny: Pani Grażyna Łapina

 

XVII edycja konkursu „Pokaż nam język”

Tegoroczny temat przewodni konkursu - "Społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wieku". 

Weź udział w konkursie!

Na najlepszych uczniów czekają nagrody rzeczowe oraz nagroda główna, czyli indeks Wyższej Szkoły Bankowej.

Rejestracja uczniów będzie trwała od 6 do 13 kwietnia 2017 r.

Zalecamy rejestrowanie się wcześniej, niż w dniu testu ze względu na konieczność aktywowania konta przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu.

W celu rejestracji uczeń wchodzi na stronę https://pokaznamjezyk.pl

Czytaj więcej: XVII edycja konkursu „Pokaż nam język”

Bądź przedsiębiorczy!

Zapraszamy uczniów do udziału w I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczej.

I etap (szkolny – on line)  odbędzie się 2 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.olimpiada.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2017 roku.

                                                            Organizatorzy:
                                                            Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
                                                            Jolanta Korolczuk (sala nr 56)

Handlowiec świadomy bezpieczeństwa

Zapewnienie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy, to jeden z elementów jaki musi spełnić pracodawca zatrudniając pracowników i zobowiązując ich do wykonywania określonych umową czynności. Aspekty bezpiecznej pracy uczniowie ZSHE poznają podczas zajęć praktycznych.

Poziom swojej wiedzy z zakresu bhp, praw i obowiązków wynikających z przepisów dla pracownika uczniowie klasy ID mogli sprawdzić w konkursie przedmiotowym pt. „Wypadki przy pracy z udziałem wózków widłowych – pierwsza pomoc”. Bezkonkurencyjni okazali się”: Małgorzata Gieniusz, Natalia Borzym, Jakub Sadowski.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Organizator konkursu: Katarzyna Osiekowicz

Laptop na bank

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu
pt. "Laptop na bank" organizowanego przez Narodowy Bank Polski
i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy  w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, a także rozwijanie  indywidualnych zainteresowań
i wyobraźni uczniów.

I etap – eliminacje (test online) – 15 grudnia 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczące dostępne na stronie: laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl.

Zgłoszenia do udziału przyjmują do 25 listopada 2016 roku:

- Pani Jolanta Korolczuk  (sala nr 56)
- Pani Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19).

Olimpiady i konkursy z zakresu prawa i wiedzy o rynku pracy

Zapraszamy do udziału w następujących olimpiadach dotyczących prawa i wiedzy o rynku pracy:

- IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy,

- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- II edycja "Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawach i Wolnościach Obywatelskich", organizowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie

Czytaj więcej: Olimpiady i konkursy z zakresu prawa i wiedzy o rynku pracy

Moja pasja początkiem drogi do kariery

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wskazywanie możliwości wykorzystania pasji w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje do 18 listopada 2016 roku Pani Grażyna Łapina - szkolny doradca zawodowy (sala nr 35 lub sala nr 19).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ckubialystok.pl.

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Jest ona niezbędna przy podejmowaniu decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

I etap (szkolny) odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 10.45 w auli szkolnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada 2016 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja.

Organizatorzy:

Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
Jolanta Korolczuk. (sala nr 56)

Quiz z Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

http://ekladata.com/ViOl4dTiNjdnUXYbsNQHb9_xTOg.gif

 

QUIZ Z WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych, zapraszam do wzięcia udziału w QUIZIE Z WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.  Quiz odbędzie się 28.10.2016 (Piątek) o 8:00 w sali 40.  Zgłoszenia przyjmuje Pani M. Wolniakowska. 

Olimpiada Języka Rosyjskiego

SZKOLNY KONKURS LITERACKI z języka angielskiego

 SZKOLNY KONKURS LITERACKI
z języka angielskiego
„If you’re hungry for a good book, read…”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

  • Złożenie u organizatora konkursu recenzji swojej ulubionej książki rozpoczynającej się słowami
    „If you’re hungry for a good book, read…”
  • Recenzja (od 200 do 250 słów) powinna być wydrukowana na kartce A4, napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy 0 pt, interlinia 1,5 wiersza
  • Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa)
  • Prace należy wręczyć organizatorowi konkursu w terminie do 26.10.2016 r.

Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność językowa i stylistyczna. Laureat konkursu (1miejsce) otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe, a finaliści (1-5 miejsce) oceny bardzo dobre z przedmiotu język angielski. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie uroczystości z okazji Dnia Języków Obcych w auli ZSHE.

                                                                                  Organizator konkursu: Violetta Borecka

Know America 2017

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2017”.

Co roku grupa 30 finalistów przyjeżdża do Warszawy (najczęściej w marcu) i uczestniczy w przyjęciu w rezydencji amerykańskiego ambasadora. Zwykle dwóch finalistów otrzymuje zaproszenie od Ambasady Stanów Zjednoczonych do udziału w 3-tygodniowym programie letnim Benjamin Franklin w USA dla młodzieży z różnych krajów.

Konkurs składa się z trzech etapów.

  1. Etap I – test online. Pytania zostaną opublikowane na stronie już 10 października. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi upływa 20 listopada 2016 r.
  2. Etap II – praca pisemna – esej w języku polskim na jeden z 15 tematów.
  3. Etap III – rozmowa z komisją w Warszawie

Czytaj więcej: Know America 2017

Olimpiada Statystyczna

Podejmij wyzwanie i weź udział w Olimpiadzie Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd StatystycznyPolskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Informacje o programie, regulaminie i atrakcyjnych nagrodach (w tym indeksach na wyższe uczelnie) znajdziesz na stronie http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/.

Zapraszam do udziału,
Ewa Drewnowska

Szkolny poliglota

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji