„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

Sukces naszych dziewcząt w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości została zorganizowana już po raz czwarty w porozumieniu z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy z Politechniką Białostocką oraz Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

Olimpiada, adresowana do najzdolniejszych, najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, składała się z dwóch bloków tematycznych: BLOKU A – Innowacje Techniczne oraz BLOKU B – Wynalazczość. W ramach BLOKU A uczniowie wykonywali projekty w jednej z 4 kategorii: pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne, pomysł ekologiczny, pomoc dydaktyczna.

Komisja Okręgowa, po przeanalizowaniu 23 prac, które wpłynęły z sześciu szkół województwa podlaskiego, po zasięgnięciu opinii ekspertów oraz pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Białostockiej, 21 kwietnia 2017 r. zakwalifikowała do etapu centralnego pracę naszych uczennic „Wielofunkcyjne buty”.

„Wielofunkcyjne buty” opracował zespół w składzie: Izabella Klimowicz z kl. Id, Urszula Radziewicz z kl. Id, Natalia Mieleszko z kl. IIb pod kierunkiem Pani Katarzyny Osiekowicz.

Wyróżnienie otrzymał również projekt „Kostka edukacyjna” Gabrieli Lewickiej z kl. IIc przygotowany pod kierunkiem Pani Anny Dżegi.

Laureatki Olimpiady będą reprezentowały województwo podlaskie w ogólnopolskim finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wszystkim uczestniczkom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z naszej szkoły oraz opiekunom - gratulujemy!!!

XVII Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego

4 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się zawody finałowe XVII Konkursu Rachunkowości  szkół ekonomicznych województwa podlaskiego.

Zmagania konkursowe składały się z trzech etapów, polegających na rozwiązaniu testu i zadania praktycznego dotyczącego „Aktywów trwałych.”

Nagrodę główną – indeks na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – zdobyła uczennica naszej szkoły Magdalena Stankiewicz!

II  miejsce: Marcin Dominiak - ZSZ Wysokie Mazowieckie

III  miejsce: Agnieszka Wojtkowska – ZSZ Wysokie Mazowieckie

Wyróżnienia – Kamil Bartoszewicz - ZSZ Hajnówka oraz  Sylwia Boratyńska – ZSZ Wysokie Mazowieckie. Finalistom gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom naszego wydarzenia, a w szczególności Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku.

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

Konkurs Historyczny - Mikołaj Kopernik i jego czasy

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu dla gimnazjalistów „Mikołaj Kopernik i jego czasy” zorganizowanego przez ZSHE. Nad konkursem patronat objęli Podlaski Kurator Oświaty, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut badań nad dziedzictwem Kulturowym Europy.  Do finału zakwalifikowały się następujące szkoły z województwa podlaskiego:

Czytaj więcej: Konkurs Historyczny - Mikołaj Kopernik i jego czasy

Awans uczniów do drugiego etapu konkursu językowego

Zakończył się I etap XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język”. Rywalizacja przebiegała online w języku angielskim i niemieckim.

Jesteśmy jedną z 538 szkół w Polsce, które wzięły udział w tego typu zmaganiach. Do testu przystąpiło 94 naszych uczniów i 14803 z innych szkół.

Tym bardziej miło nam poinformować, iż do II etapu półfinału ogólnopolskiego zakwalifikowali się Bartłomiej Krupowicz z kl. Ie (język angielski) i Jakub Sadowski z kl. Id (język niemiecki), Urszula Mucharska z kl. IIg (język niemiecki)!

Za Bartka, Ulę i Jakuba trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Organizator konkursu: Wyższe Szkoły Bankowe

Konkurs „Konsument świadom swych praw” rozstrzygnięty!

W tym roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika uczestniczyli w akcji edukacyjnej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Konsumenta. W marcu na terenie szkoły zostały umieszczone informacje dotyczące praw konsumenta, a także ogłoszony konkurs „Konsument świadom swych praw”. Uczestników w tym roku nie brakowało. Wpłynęło bardzo dużo prac w dwóch kategoriach: plakat i prezentacja multimedialna. Miejsca pierwsze zajęły uczennice kierunku technik handlowiec:

- Oksana Charkiewicz uczennica klasy Id (w kategorii plakat);

- Natalia Sienkiewicz uczennica klasy IIIc (w kategorii prezentacja multimedialna).

Podsumowaniem organizowanych działań było wystąpienie Pana Piotra Kempistego, pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, który przygotował na spotkanie z młodzieżą najważniejsze informacje dotyczące praw konsumenta. Zapoznał młodzież z podstawowymi zagadnieniami prawnymi, z zasadami udzielania gwarancji i rękojmi oaz warunkami odstąpienia od umowy sprzedaży. Zaprezentował problemowe sytuacje, z jakimi borykają się konsumenci, a także handlowcy. Wskazał drogę rozwiązywania powstających problemów.

Wojtek w finale!

Wojciech Giedrewicz, jako jedyny reprezentant z naszego województwa, został zakwalifikowany do etapu centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, który odbędzie się 21 kwietnia br. w Częstochowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Opiekun merytoryczny: Pani Grażyna Łapina

Drugoklasistka i trzecioklasistka z indeksem na wyższą uczelnię

VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, której finał odbył się 31 marca 2017 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, uczestniczyło 74 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 12 uczniów naszej szkoły. Po części testowej do etapu II zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy odpowiadali przed Komisją i publicznością na wylosowane pytania.

Z przyjemnością informujemy, że uczennice Zespołu Szkół Handlowo Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, wykazały się ogromną wiedzą i aż 5 z  nich zostało finalistkami olimpiady.  

Uczennica:

Dorota Biełaga z klasy IIgzajęła II miejsce,
Ewelina Kostecka
z klasy IIIazajęła III miejsce,
Magdalena Stankiewicz
z klasy IVb- zajęła V miejsce,
Aleksandra Gromadzka
z klasy IIIb- zajęła VIII miejsce,
Joanna Lebiedzińska
z klasy IIg- zajęła XIII miejsce.

Dorota i Ewelina wygrały indeksy na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Ponadto wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe od organizatorów olimpiady.

Organizatorami olimpiady byli: PBAiSRE w Białymstoku przy współpracy Biura Poselskiego Pani prof. Barbary Kudryckiej, Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Wyższa  Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”.

Więcej informacji na stronie: http://www.pracownia.ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=99

Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”

Możemy być spokojni. W naszej szkole nie brakuje „specjalistów” od języka niemieckiego.

 W środę 29 marca 2017 r. 16 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego „Sprachdoktor”.

 Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „ Łowimy Talenty”, który jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

 Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.  Konkurs jest dedykowany również  nauczycielom języka niemieckiego jako instrument motywujący uczniów do rozwijania samodzielności, rozbudzania zainteresowań oraz podejmowania intelektualnych wyzwań. Konkurs pozwala diagnozować potencjał i zaangażowanie uczniów jak również odkrywać ich uzdolnienia i talenty.

 Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska. 

 Czekamy na wyniki naszych uczniów i zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z językiem niemieckim.

 

Podsumowanie konkursów „Oktoberfest” oraz „Mein Lapbook in Deutsch”

23 marca 2017 r. uczestniczyliśmy w uroczystości podsumowania dwóch międzyszkolnych konkursów „Oktoberfest” oraz „Mein Lapbook in Deutsch” zorganizowanych pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku przez Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

Konkursy były adresowany do uczniów zawodowych szkół technicznych, liceów ogólnokształcących oraz gimnazjów w Białymstoku i miały na celu przede wszystkim rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi, rozwijanie zdolności uczniów i ich kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystywania technologii komputerowej i informacyjnej do poszerzania i prezentacji własnej wiedzy.

Miło nam poinformować, iż drugie miejsce w kategorii zawodowych szkół technicznych w konkursie na prezentację multimedialną na temat Oktoberfest zajęła  uczennica klasy II a – Justyna Kozłowska – pod kierunkiem pani Jolanty Dawidziuk, a wyróżnienie w konkursie „Mein Lapbook in Deutsch” zdobyła uczennica klasy I b – Monika Miastkowska – pod kierunkiem pani Moniki Muszyńskiej.

Jury doceniło nie tylko wysokie kompetencje językowe dziewcząt, ale również ich zmysł artystyczny i techniczny oraz talent  plastyczny. Wyróżnionym uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Zachęcamy wszystkich do prezentowania swoich umiejętności językowych w kolejnych konkursach!

Jolanta Dawidziuk i Monika Muszyńska – nauczycielki języka niemieckiego

II POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PODSUMOWANIE KONKURSU

Gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania dla młodych językowców. Tak w skrócie wyglądało uroczyste rozdanie nagród podczas finału II POWIATOWEGO DYKTANDA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO, który odbył się 30 marca 2017 r. w Zespole Szkół Handlowo – Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Na uroczystość przybyli laureaci konkursu - uczniowie gimnazjum wraz z nauczycielami i opiekunami.

Słowo do uczestników skierowała wicedyrektor ZSHE Pani Stanisława Kobus, konsultant ds. językowych MODM Pan Mariusz Truszkowski, przedstawiciel Szkoły Językowej „Języki Świata”.

Tegoroczne dyktando odbywało się pod patronatem portalu internetowego BiałystokOnline oraz opieką medialną TVP Białystok.

Czytaj więcej:  II POWIATOWE DYKTANDO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - PODSUMOWANIE KONKURSU

Bądź przedsiębiorczy i zawalcz o nagrody w ogólnopolskim konkursie z przedsiębiorczości

Jeśli wiele wiesz, chcesz zdobyć doświadczenie, lubisz uczyć się przez zabawę - konkurs „Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości” jest właśnie dla Ciebie!

Konkurs polega na rozwiązywaniu problemów, z którymi stykają się przedsiębiorcy w realiach biznesowych (studium przypadku - case study) i składa się z kilku etapów.

I etap (internetowy) - 13.03-02.04.2017 r. - trzyosobowe zespoły nadsyłają rozwiązane case study. 10 zespołów przechodzi do II etapu, który odbędzie się 21.04.2017 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Finał ogólnopolski - Wrocław 29.04.2017 r.

Zgłoszenia do 28 marca br. przyjmuje Pani Grażyna Łapina – sala nr 35 lub sala nr 19 (Ośrodek Kariery)

Przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizatorzy konkursu: Studenckie Forum Business Centre Club, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Więcej informacji na stronie www.najlepsze-zajecia.pl

 

Lekcje z ZUS-em na piątkę z plusem

Udowodnili to uczniowie naszej szkoły: Wojciech Giedrewicz z kl. IIIa, Natalia Mieleszko z kl. IIb i Martyna Romanowicz z kl. IIa zajmując II miejsce w rozgrywkach wojewódzkich ogólnopolskiej olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opiekun merytoryczny: Pani Grażyna Łapina

 

XVII edycja konkursu „Pokaż nam język”

Tegoroczny temat przewodni konkursu - "Społeczeństwo wielokulturowe jako wyzwanie XXI wieku". 

Weź udział w konkursie!

Na najlepszych uczniów czekają nagrody rzeczowe oraz nagroda główna, czyli indeks Wyższej Szkoły Bankowej.

Rejestracja uczniów będzie trwała od 6 do 13 kwietnia 2017 r.

Zalecamy rejestrowanie się wcześniej, niż w dniu testu ze względu na konieczność aktywowania konta przez Przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursu.

W celu rejestracji uczeń wchodzi na stronę https://pokaznamjezyk.pl

Czytaj więcej: XVII edycja konkursu „Pokaż nam język”

Bądź przedsiębiorczy!

Zapraszamy uczniów do udziału w I edycji Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach. Celem Olimpiady jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat biznesu i zarządzania oraz promowanie postawy przedsiębiorczej.

I etap (szkolny – on line)  odbędzie się 2 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.olimpiada.org.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 lutego 2017 roku.

                                                            Organizatorzy:
                                                            Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
                                                            Jolanta Korolczuk (sala nr 56)

Handlowiec świadomy bezpieczeństwa

Zapewnienie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy, to jeden z elementów jaki musi spełnić pracodawca zatrudniając pracowników i zobowiązując ich do wykonywania określonych umową czynności. Aspekty bezpiecznej pracy uczniowie ZSHE poznają podczas zajęć praktycznych.

Poziom swojej wiedzy z zakresu bhp, praw i obowiązków wynikających z przepisów dla pracownika uczniowie klasy ID mogli sprawdzić w konkursie przedmiotowym pt. „Wypadki przy pracy z udziałem wózków widłowych – pierwsza pomoc”. Bezkonkurencyjni okazali się”: Małgorzata Gieniusz, Natalia Borzym, Jakub Sadowski.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Organizator konkursu: Katarzyna Osiekowicz

Laptop na bank

Zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu
pt. "Laptop na bank" organizowanego przez Narodowy Bank Polski
i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy  w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, a także rozwijanie  indywidualnych zainteresowań
i wyobraźni uczniów.

I etap – eliminacje (test online) – 15 grudnia 2016 roku

Szczegółowe informacje dotyczące dostępne na stronie: laptopnabank.rzpwe.opolskie.pl.

Zgłoszenia do udziału przyjmują do 25 listopada 2016 roku:

- Pani Jolanta Korolczuk  (sala nr 56)
- Pani Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19).

Olimpiady i konkursy z zakresu prawa i wiedzy o rynku pracy

Zapraszamy do udziału w następujących olimpiadach dotyczących prawa i wiedzy o rynku pracy:

- IV edycja ogólnopolskiego konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy,

- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,

- II edycja "Ogólnopolskiej Olimpiady o Prawach i Wolnościach Obywatelskich", organizowana przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie

Czytaj więcej: Olimpiady i konkursy z zakresu prawa i wiedzy o rynku pracy

Moja pasja początkiem drogi do kariery

Zapraszamy do udziału w VIII edycji konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wskazywanie możliwości wykorzystania pasji w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje do 18 listopada 2016 roku Pani Grażyna Łapina - szkolny doradca zawodowy (sala nr 35 lub sala nr 19).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ckubialystok.pl.

 V Powiatowe
Dyktando
z Języka
Angielskiego

- karta zgłoszenia

- protokół

- regulamin

- harmonogram

- klauzula informacyjna

- lista zakwalifikowanych

- wyniki

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji