„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych.

Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Jest ona niezbędna przy podejmowaniu decyzji zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.  

Laureaci Olimpiady otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe: laptopy, tablety, czytniki e-booków.

I etap (szkolny) odbędzie się 29 listopada 2016 r. o godzinie 10.45 w auli szkolnej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 9 listopada 2016 roku.
Więcej informacji na stronie internetowej: www.zus.pl/edukacja.

Organizatorzy:

Grażyna Łapina (sala nr 35 lub sala nr 19)
Jolanta Korolczuk. (sala nr 56)

Quiz z Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

 

http://ekladata.com/ViOl4dTiNjdnUXYbsNQHb9_xTOg.gif

 

QUIZ Z WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

 

W ramach obchodów Dnia Języków Obcych, zapraszam do wzięcia udziału w QUIZIE Z WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH.  Quiz odbędzie się 28.10.2016 (Piątek) o 8:00 w sali 40.  Zgłoszenia przyjmuje Pani M. Wolniakowska. 

Olimpiada Języka Rosyjskiego

SZKOLNY KONKURS LITERACKI z języka angielskiego

 SZKOLNY KONKURS LITERACKI
z języka angielskiego
„If you’re hungry for a good book, read…”

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • Złożenie u organizatora konkursu recenzji swojej ulubionej książki rozpoczynającej się słowami
  „If you’re hungry for a good book, read…”
 • Recenzja (od 200 do 250 słów) powinna być wydrukowana na kartce A4, napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy 0 pt, interlinia 1,5 wiersza
 • Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa)
 • Prace należy wręczyć organizatorowi konkursu w terminie do 26.10.2016 r.

Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność językowa i stylistyczna. Laureat konkursu (1miejsce) otrzyma dyplom i nagrody rzeczowe, a finaliści (1-5 miejsce) oceny bardzo dobre z przedmiotu język angielski. Wręczenie nagrody nastąpi w trakcie uroczystości z okazji Dnia Języków Obcych w auli ZSHE.

                                                                                  Organizator konkursu: Violetta Borecka

Know America 2017

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2017”.

Co roku grupa 30 finalistów przyjeżdża do Warszawy (najczęściej w marcu) i uczestniczy w przyjęciu w rezydencji amerykańskiego ambasadora. Zwykle dwóch finalistów otrzymuje zaproszenie od Ambasady Stanów Zjednoczonych do udziału w 3-tygodniowym programie letnim Benjamin Franklin w USA dla młodzieży z różnych krajów.

Konkurs składa się z trzech etapów.

 1. Etap I – test online. Pytania zostaną opublikowane na stronie już 10 października. Ostateczny termin nadsyłania odpowiedzi upływa 20 listopada 2016 r.
 2. Etap II – praca pisemna – esej w języku polskim na jeden z 15 tematów.
 3. Etap III – rozmowa z komisją w Warszawie

Czytaj więcej: Know America 2017

Olimpiada Statystyczna

Podejmij wyzwanie i weź udział w Olimpiadzie Statystycznej organizowanej przez Główny Urząd StatystycznyPolskie Towarzystwo Statystyczne oraz Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Informacje o programie, regulaminie i atrakcyjnych nagrodach (w tym indeksach na wyższe uczelnie) znajdziesz na stronie http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/.

Zapraszam do udziału,
Ewa Drewnowska

Szkolny poliglota

TECHNOTALENT 2016

Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w konkursie TECHNOTALENT 2016 organizowanym przez Fundację Technotalenty.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osób z regionu północno-wschodniej Polski, które chcą zaprezentować swoje projekty w jednej z kategorii:

 • TECHNIKA – projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.
 • BIZNES - projekt o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do 18 października wraz z załącznikiem (filmem, prezentacją opisującą projekt).

Nagroda za najlepszy projekt uczniowski 1667 zł!

Więcej na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2016

Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna Osiekowicz (sala 57).

II Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Zapraszamy uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec do udziału w II Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Tematem wiodącym olimpiady jest: Handel a gospodarka

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 17.10.2016 r.  o godz. 11.40 w auli szkolnej.

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne i związane z tematyką olimpiady)

Wszyscy finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie www.zscku.konin.pl

Organizatorzy:
Anna Dżega
Renata Lubas
Marta Kozłowska

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej

Olimpiada Języka Niemieckiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w 39. Olimpiadzie Języka Niemieckiego.

Szczegółowe informacje na temat Olimpiady znajdują się na stronie: www.ojn.wsjo.pl, a przykładowe testy z poprzednich edycji na stronie germanistyka.uw.edu.pl.

Eliminacje szkolne odbędą się 4. listopada 2016 r. o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne, tj. 90 minut.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka niemieckiego do 05.10.2016r.

Nauczyciele języka niemieckiego
Jolanta Dawidziuk
Monika Muszyńska

Olimpiada Przedsiębiorczości

Weź udział w XII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i wygraj indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Hasło przewodnie Olimpiady: „Przywództwo w biznesie”.

Etap szkolny odbędzie się 1 grudnia 2016 r.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator Olimpiady Pani Grażyna Łapina do 21 października 2016 r. (sala nr 35 lub 19).

Więcej informacji na stronie: http://www.olimpiada.edu.pl/

41. Olimpiada Języka Angielskiego

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w 41. Olimpiadzie Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu pod patronatem MEN.

I etap Olimpiady (szkolny) odbędzie się 14 listopada o godz. 9.00. Test trwa 60 min.

Zgłoszenia przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 10 października 2016.

Przykładowe testy dostępne są na stronie http://oja.wsjo.pl/informacje/przykladowe-testy/

XXX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Państwo a gospodarka”. Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdziecie w "Informatorze o XXX Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem: owe.pte.pl> zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://owe.pte.pl//upload/files/informatory/xxxolimpiadainformator.pdf).
Zawody I stopnia (szkolne) odbędą się 9 listopada 2016 r. o godz. 9.00.
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 września 2016 r. (sala 51, 57).

Organizatorzy
Ewa Gołębiowska i Marta Kozłowska

ZSHE wśród laureatów

ZSHE znalazł się w gronie zwycięzców - laureatów w konkursie na najciekawsze działania realizowane w ramach VII Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2015 przez Ośrodek Kariery ZSHE pod hasłem: „Poznaj swojego doradcę kariery!”

Młodzież naszej szkoły brała udział w wielu przedsięwzięciach mających na celu promowanie świadomego planowania własnej  kariery zawodowej.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań oraz kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. W konkursie uczestniczyły 123 instytucje z całego kraju. Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szkolnym koordynatorem OTK była Pani Grażyna Łapina - doradca zawodowy ZSHE.

Ubezpieczenia społeczne? Warto wiedzieć o nich więcej – Warto!

Udowodniły to uczennice naszej szkoły: Marcelina Adamowicz z kl. IIIa, Emilia Dołżyńska z kl. IIb, Katarzyna Żak z kl. IIIa godnie reprezentując województwo podlaskie podczas rozgrywek finałowych ogólnopolskiego konkursu "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych", który odbył się 26 kwietnia w centrali ZUS w Warszawie.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu „Lekcje z ZUS”.

Warto wspomnieć, że w II edycji konkursu wzięło udział ponad 19 tys. uczniów z  549 szkół z całego kraju.

Naszym uczennicom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun merytoryczny: Pani Grażyna Łapina

Konkurs „My z Podlasia”

6 kwietnia 2016 r. odbyła się VII edycja wojewódzkiego konkursu „My z Podlasia”. Główną ideą konkursu było upowszechnianie kultury naszego regionu, pogłębianie związków z „małą ojczyzną”, rozwijanie twórczości własnej uczniów.

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice i każda z nich została doceniona!

W kategorii „Spiżarnia babuni” Monika Wilk zajęła III miejsce (ciasto Sękacz), a Aleksandra Chomicka została wyróżniona (ciasto Mrowisko).

W kategorii „Piosenki własnej lub autorów wywodzących się z Podlasia” Aleksandra Mężyńska otrzymała wyróżnienie za wykonanie piosenki pt. „Testosteron” – Kayah.

Serdecznie gratulujemy!

Innowacyjne projekty nagrodzone

20 kwietnia 2016 r. miały miejsce eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Justyna Krysztopik i Patrycja Malinowska z kl. IIIc przedstawiły projekt pt. „Finger Touch – Elektroniczne sprawdzanie obecności” z dziedziny „usprawnienie softwarowo – techniczne”.

Marcelina Adamowicz z kl. IIIa zaprezentowała projekt pt. „Porównanie jakości mikrobiologicznej przypraw pochodzących z upraw ekologicznych i handlu sklepowego” z dziedziny „pomysł ekologiczny”.

Cieszymy się, że obie prace zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Okręgową, a nasze uczennice zostały laureatkami okręgowymi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Organizator: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku w porozumieniu z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, we współpracy z Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie

I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Bielsku-Białej odbyła się I Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Gospodarzem naukowej rywalizacji był Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej. Wśród 62 uczestników finału Olimpiady znalazło się dwoje uczniów naszej szkoły - Emilia Dołżyńska z klasy IIb i Tomasz Szymanowski z klasy IIa. Reprezentanci naszej szkoły otrzymali Certyfikaty finalisty.

Głównym organizatorem Olimpiady było Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy.

SIÓDMA W POLSCE!

W dniach 16-17 kwietnia 2016 roku odbył się w Warszawie finał XLVII Olimpiady Języka Rosyjskiego. Miło nam poinformować, że nasza uczennica Elizaveta Laurenina z klasy IId w eliminacjach centralnych zdobyła tytuł laureata. Zajęła 7 miejsce w Polsce.

 Do Olimpiady Języka Rosyjskiego przystąpiło ponad 1400 uczniów, w eliminacjach centralnych brały udział 53 osoby. Elizaveta (oprócz tytułu i nagród) otrzymuje 100% z matury rozszerzonej z języka rosyjskiego. Serdecznie gratulujemy!

Поздравляем с успехом!

Opiekun merytoryczny: Pani Jolanta Mieleszko

 V Powiatowe
Dyktando
z Języka
Angielskiego

- karta zgłoszenia

- protokół

- regulamin

- harmonogram

- klauzula informacyjna

- lista zakwalifikowanych

- wyniki

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji