„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

II edycja konkursu „Tradycje Kulinarne Podlasia”

23.11.2015 roku w ZSH-E w Białymstoku odbyła się II edycja konkursu „Tradycje Kulinarne Podlasia”. Konkurs miał na celu ukazanie tradycji kulinarnych naszego regionu, propagowanie różnorodności potraw, pogłębianie wiedzy na temat produktów regionalnych, dokonywanie samooceny własnych umiejętności i rozbudzanie zainteresowań pomysłowości i inicjatywy.

Czytaj więcej: II edycja konkursu „Tradycje Kulinarne Podlasia”

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 2015/2016

Zapraszamy uczniów klas II i III do udziału w I Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Celem olimpiady jest podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów kształcących się w zawodach: technik ekonomista i technik handlowiec oraz rozwijanie ich motywacji do doskonalenia umiejętności handlowych i menedżerskich.

Tematem wiodącym tej edycji jest: „Rynek pracy w Polsce – wyzwania, szanse i zagrożenia”. Program olimpiady obejmuje zagadnienia z przedmiotów: podstawy ekonomii, rachunkowość, statystyka, marketing, informatyka i język angielski,

Uwaga! Laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Zgłoszenia do 8.12.2015 r. przyjmują: Anna Dżega, Marta Kozłowska, Renata Lubas.

Więcej informacji na stronie www.zscku.konin.pl

V Konkurs Historyczny „Mikołaj Kopernik i jego czasy”

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych do udziału w wojewódzkim konkursie historycznym „Mikołaj Kopernik i jego czasy”.

Konkurs ma na calu propagowanie wiedzy młodzieży szkół gimnazjalnych o jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w dziejach Polski, twórcy teorii heliocentrycznej, wybitnym ekonomiście
i wszechstronnym człowieku renesansu – Mikołaju Koperniku, jego życiu i dokonaniach, życiu politycznym, gospodarczym i kulturalnym Polski i Europy od poł. XV w. do poł. XVI w. oraz rozbudzenie zainteresowania uczniów tym okresem historii ojczystej i rozbudzenie aktywności poznawczej młodzieży.

Konkurs honorowym patronatem objęli Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Instytut Historii
i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Pliki do pobrania:

REGULAMIN KONKURSU

WZÓR ZGŁOSZENIA 

WZÓR PROTOKOŁU Z ELIMINACJI

Młode Liderki Przyszłości

We wrześniu br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym w panelu EEC – Liderzy Przyszłości.

Spośród 300 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego nagrodzono jedynie pracę konkursową uczennic z naszej szkoły. Laureatkami zostały: Aleksandra Gromadzka, Ewa Kotuk i Zuzanna Łazarczyk. Organizatorzy ufundowali nagrody rzeczowe w postaci czytników e-booków Amazon Kindle Paperwhite. Mamy nadzieję, że nagrody będą dobrze służyły Młodym Liderkom Przyszłości. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Mistrzowie ortografii

Uczennice naszej szkoły Emilia Dołżyńska, Joanna Lebiedzińska, Urszula Mucharska oraz wychowanek internatu Dominik Makowiak brali udział w konkursie ortograficznym organizowanym cyklicznie przez PSS ,,Społem" w Białymstoku pod hasłem ZŁOTE PIÓRO  o nagrodę Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Młodzież z ZSHE zdobyła pierwsze, drugie, trzecie i czwarte miejsce, tym samym pokonując  innych uczestników konkursu.

Gratulujemy zwycięzcom

Uczennice ZSHE w półfinale ogólnopolskiego konkursu „Laptop na bank"

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Laptop na bank" zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski i Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

Od 2 do 5 listopada 2015 roku młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju rozwiązywała test ekonomiczno-informatyczny na platformie konkursowej. Uczestnicy wykazali się znajomością zagadnień dotyczących ekonomii i przedsiębiorczości. Sprawnie posługiwali się technologią informacyjną i komunikacyjną w rozwiązywaniu zadań konkursowych. Do półfinału zakwalifikowało się 5 uczniów z województwa podlaskiego, w tym aż 4 uczennice z naszej szkoły:

Marcelina Adamowicz – klasa IIIa,
Emilia Dołżyńska – klasa IIb,
Zuzanna Łazarczyk – klasa IIb,
Katarzyna Żak – klasa IIIa.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekunowie merytoryczni: Grażyna Łapina, Jolanta Korolczuk

Konkurs "Pocztówka z Łodzi"

Konkurs  "Pocztówka z Łodzi" zorganizowany w ramach projektu „Ziemia obiecana – śladami fabrykantów łódzkich” został rozstrzygnięty.

Konkurs polegał na przygotowaniu i wysłaniu pozdrowień z Łodzi oddających charakter wyjazdu do najbliższej rodziny – rodziców, rodzeństwa.

Treść pozdrowień oceniła komisja konkursowa.

Zwycięzcy konkursu

Czytaj więcej: Konkurs  "Pocztówka z Łodzi"

IV edycja Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

Serdecznie zapraszamy  uczniów do wzięcia udziału w IV edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania , która odbędzie się  14 stycznia 2016 roku (eliminacje szkolne). Tegoroczne hasło przewodnie Olimpiady:  „Finanse w przedsiębiorstwie".  Jej głównym celem jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej. Udział w zmaganiach konkursowych ma również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy przedsiębiorcze  oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

Na laureatów czekają wspaniałe nagrody. Największą atrakcję stanowią indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.

Więcej informacji na stronie:  http://. /www.olimpiada.zim.pcz.pl/

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmują do 23 listopada 2015 roku:

- p. Jolanta Korolczuk  (sala nr 56)
- p. Grażyna Łapina (sala nr 35 lub  sala nr 19).

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

   Wszystkich chętnych zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Państwie i Prawie.
   Celem olimpiady jest szerzenie wiedzy z zakresu problematyki: państwa, prawa, Unii Europejskiej i Praw Człowieka.
   Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje Pani Aneta Nartowicz do dnia 20 listopada 2015 (wtorek i piątek).
   Olimpiada jest organizowana przez WSiP Przemyśl - Rzeszów, pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Więcej na http://www.olimpiada.wspia.eu

Moja pasja początkiem drogi do kariery

Zapraszam uczniów do udziału w VII edycji Konkursu „Moja pasja początkiem drogi do kariery”. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów i wskazanie możliwości wykorzystania pasji w planowaniu ścieżki kariery.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.ckubialystok.pl

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmuje do 20 listopada 2015r. p. Grażyna Łapina (sala nr 35 lub  sala nr 19).

MATURA NA 100% - konkurs z języka angielskiego

Matura na 100% - to nie tylko tytuł konkursu językowego przeprowadzonego w dniu 26 października 2015 w  ZSHE, to także prognoza na przyszłość dla kilku najzdolniejszych uczennic klasy IIB. Arkusze konkursowe zawierały zadania diagnozujące kompetencję językowo-komunikacyjną potrzebną do zdania egzaminu maturalnego na 100%: opis ilustracji, wypowiedzi na podane zagadnienia, list do przyjaciela, tłumaczenia elementów zdań.

Laureatki konkursu:  Marlena Pater, Wiesia Szymczuk, Marlena Sawicka, Emilka Dołżyńska, Monika Kiewlak oraz Ewa Wnorowska mają świetnie opanowaną technikę realizacji zadań tego typu oraz doskonałe umiejętności  lingwistyczne potrzebne zarówno na egzaminie maturalnym z języka angielskiego jak i w życiu codziennym w krajach anglojęzycznych.

Uczestnictwo w licznych konkursach językowych w Naszej Szkole to nie tylko szansa na sprawdzenie swojej wiedzy, ale także  radość z sukcesu, poczucie pewności siebie oraz możliwość zdobycia cennych nagród rzeczowych (książek anglojęzycznych i gadżetów wydawniczych).  Gratuluję!

Organizator: Violetta Borecka

Uczniowie Ekonomika nagrodzeni w konkursie fotograficznym „SFOTOGRAFUJ NASZĄ SIEĆ SZEROKOPASMOWĄ”

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu nagród w konkursie fotograficznym „Sfotografuj naszą sieć szerokopasmową”: Karolinie Gierasimiuk, Sylwii Idźkowskiej, Danielowi Sokołowskiemu, Krystianowi Chudzińskiemu, Kamilowi Piskorowi, Dominice Szmurło.

27 października 2015 r. przedstawiciele Biura Projektu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej- Podlaskie: Pan Robert Tymiński oraz Pani Ewa Oksentiuk-Dąbrowska osobiście wręczyli naszym uczniom nagrody. Gratulujemy!

 V Powiatowe
Dyktando
z Języka
Angielskiego

- karta zgłoszenia

- protokół

- regulamin

- harmonogram

- klauzula informacyjna

- lista zakwalifikowanych

- wyniki

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji