europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Olimpiady i konkursy

Jeśli masz ciekawy, innowacyjny pomysł – pomożemy Ci go zrealizować!

Zapraszamy uczniów do realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych w ramach projektu „Centrum Kompetencji BOF”.

Jeśli masz ciekawy, innowacyjny pomysł – pomożemy Ci go zrealizować!

Celem realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizujących twórcze myślenie, edukację o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego.

Czytaj więcej: Jeśli masz ciekawy, innowacyjny pomysł – pomożemy Ci go zrealizować!

VI edycja Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

Serdecznie zapraszamy  uczniów do wzięcia udziału w VI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania , która odbędzie się  12 grudnia 2017 roku (eliminacje szkolne). Tegoroczne hasło przewodnie Olimpiady:  „Przedsiębiorca we współczesnej gospodarce". Udział w zmaganiach konkursowych ma rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy przedsiębiorcze  oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.

Na laureatów czekają cenne nagrody rzeczowe i indeksy najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce.

Więcej informacji na stronie:
http://. /www.olimpiada.zim.pcz.pl/

Zgłoszenia do udziału w Olimpiadzie przyjmują do 23 października 2017 roku:

- p. Jolanta Korolczuk  (sala nr 56)
- p. Grażyna Łapina (sala nr 35 lub  sala nr 19).

KONKURS KNOW AMERICA 2018

Już po raz 15 Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Amerykańską zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „Know America 2018”.

Fundacja Wspomagania Wsi i Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie „I Know America 2018”.

Czytaj więcej: KONKURS KNOW AMERICA 2018

III Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich

Zapraszamy uczniów klas 2, 3 i 4 kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec do udziału w III Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

Tematem wiodącym olimpiady jest:

„Bankowość - miejsce i rola w gospodarce rynkowej”.

Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy a zawody są organizowane w trzech etapach.

Etap I - eliminacje szkolne odbędą się 18.10.2017 r.  o godz. 09.50 w auli szkolnej.

(test obejmujący zagadnienia ekonomiczne oraz związane z tematyką olimpiady)

Wszyscy finaliści olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureaci Olimpiady otrzymują również dyplomy i nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie www.zscku.konin.pl

Organizatorzy: Anna Dżega, Iwona Kosińska

Konkurs leksykalno-plastyczny

Jeśli jesteś kreatywny, odważny i lubisz uczyć się przez zabawę weź udział w konkursie leksykalno - plastycznym. Konkurs polega na tym, iż kandydaci w zgłoszonych wcześniej parach będą mieli za zadanie wylosować angielskie, niemieckie lub rosyjskie powiedzenie i zinterpretować jego znaczenie w formie rysunku. Pary będą mogły korzystać ze słownika.

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli języków obcych do dnia 20.10.2017 (piątek):
język rosyjski - Pani Halina Chodakowska
język niemiecki - Pani Monika Muszyńska
język angielski - Pani Agnieszka Górska

Dla laureatów trzech pierwszych miejsc przewidziane są atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy

Szkolny Konkurs Literacki z Języka Angielskiego

SZKOLNY KONKURS LITERACKI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (2nd edition)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • Złożenie u organizatora konkursu recenzji swojej ulubionej książki rozpoczynającej się słowami „If you’re hungry for a good book, read…”
 • Recenzja (od 200 do 250 słów) powinna być wydrukowana na kartce A4, napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 14, odstępy 0 pt, interlinia 1,5 wiersza
 • Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem) i dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, klasa)
 • Prace należy wręczyć organizatorowi konkursu w terminie do 20.10.2017 r.

Kryteria oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność językowa i stylistyczna. Laureaci konkursu (1-3 miejsce) otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a autorzy 5 najlepszych prac – oceny celujące z przedmiotu język angielski. Wręczenie nagród nastąpi 27.10.2017 r. w Dniu Języków Obcych.

Organizator konkursu: Violetta Borecka

XIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Weź udział w XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości i wygraj indeks Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub uniwersytetów ekonomicznych w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe.
   Hasło przewodnie Olimpiady: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”
   Etap szkolny odbędzie się 07 grudnia 2017 roku.
   Zgłoszenia przyjmuje do 18 października 2017 r. Pani Grażyna Łapina (sala nr 19 lub sala nr 35).
   Więcej informacji na stronie: http://www.olimpiada.edu.pl/

Konkurs filmowy dla uczniów szkół zawodowych

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza uczniów do udziału w konkursie kreatywnym na film promujący kształcenie zawodowe. Przedmiotem konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego w postaci  trzyminutowego filmu stworzonego w dowolnej technice na jeden z dwóch tematów:

 1. Mój zawód na globalnym rynku pracy
 2. Szkoła zawodowa – lubię to!

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół zawodowych (w tym techników i szkół branżowych). Autorem filmu może być również grupa uczniów.

Przewidziano nagrody rzeczowe w konkursie o łącznej wartości 2 000 PLN.

Czekamy na zgłoszenia do dnia 15.10.2017, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.11.2017.

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie ReferNet Polska: http://refernet.ibe.edu.pl/index.php/aktualnosci/65-konkurs-promujacy-ksztalcenie-zawodowe

Dodatkowych informacji o konkursie udzielają Mirosława Stankiewicz i Anna Dżega – nauczyciele przedmiotów zawodowych.

 Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU                    ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

Ruszyła czwarta edycja konkursu Technotalent!

Tegoroczne kategorie konkursowe:

 • „Technika” - Projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, które są nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii,
 • „Wyzwanie Społeczne” - Idea, koncepcja pracy, rozwiązanie związane
  z nowoczesną technologią, które w perspektywie będzie wpływać pozytywnie na zachowania społeczne, gospodarcze, edukacyjne, proekologiczne, kulturowe i inne,
 • „Biznes” - Projekt o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Pula nagród 46 tys. zł i nagrody specjalne.

Przyjmowanie zgłoszeń w konkursie do 18 października!

Szczegółowe informacje: http://technotalenty.pl/konkurs2017/files/reg2017.pdf

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy.

Katarzyna Osiekowicz

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”.

Zawody I stopnia szkolne odbędą się 8 listopada 2017 o godzinie 9.00

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdziecie w "Informatorze Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej". Wersję elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która znajduje się pod adresem: owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja” (link bezpośredni do pliku: http://owe.pte.pl//upload/files/informatory/xxxiolimpiadainformator.pdf).

Zgłoszenia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej przyjmuję na przerwach w sali 51. Termin zgłoszeń upływa 25 września 2017 r.

                                                                                                             Organizator zawodów
   Ewa Gołębiowska

Polub gatunki chronione Podlasia

Rozpoczynamy II etap szkolnego konkursu przyrodniczego „Polowanie na gatunki chronione Podlasia’’.

Uczestnicy konkursu - uczniowie klas I - fotografowali gatunki chronione w naturalnym środowisku. Wykazali się przy tym sporą wiedzą ekologiczną i wrażliwością artystyczną, by uchwycić ten niezwykły moment i stworzyć dzieło w stylu „promyk słońca o poranku” czy „krwiożerczy błysk w oku bezkręgowca”.

Przedstawiamy 9 najlepszych z najlepszych fotografii. Wasze polubienia wyłonią zwycięzcę szkolnego konkursu przyrodniczego 2017. https://www.facebook.com/ekonomik.bialystok

Termin głosowania upływa w poniedziałek 12.06.2017 r. o godz. 23.59.

„Ekonomik” po raz drugi na podium w ogólnopolskim konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”

25 kwietnia 2017 roku w siedzibie Głównego Inspektora Pracy w Warszawie odbył się etap centralny IV edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Z dumą informujemy, że uczennice Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku: Aleksandra Gromadzka (III b) i Ewelina Kostecka (III a) zajęły odpowiednio III i IV miejsce.

To drugi raz z rzędu, gdy uczniowie z naszej szkoły zajmują miejsce na podium na etapie centralnym tego ogólnopolskiego konkursu. W poprzednim roku III miejsce wywalczyła Magdalena Stankiewicz - tegoroczna maturzystka.

Aleksandra Gromadzka za zajęcie III miejsca otrzymała 1200 zł nagrody. Gratulujemy.

W IV edycji konkursu uczestniczyło 8,4 tys. uczniów z całej Polski, reprezentujących 344 szkół ponadgimnazjalnych. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 48 uczniów, po 3 z każdego województwa. Konkurs jest organizowany na etapie szkolnym i regionalnym przez Okręgowe Inspektoraty Pracy, a etap centralny przez Głównego Inspektora Pracy w Warszawie.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, a także kształtowanie wśród młodzieży świadomości zagrożeń w środowisku pracy

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i gratulujemy.

Więcej informacji na stronie: https://bialystok.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/rzecznik-prasowy/81111,ogolnopolski-final-konkursu-poznaj-swoje-prawa-w-pracy-.html

Awans Bartka do finału Ogólnopolskiego Konkursu Językowego

Zakończył się II etap Ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język”. Tym bardziej miło nam poinformować, iż do finału zakwalifikował się Bartłomiej Krupowicz z kl. Ie (język angielski). Znalazł się w gronie 25 uczniów z całej Polski, którzy przeszli przez trudny półfinał, zdobywając 40pkt.

Finał odbędzie się w dniach 1-2 czerwca w Gdańsku.

Za Bartka trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Organizator konkursu: Wyższe Szkoły Bankowe

Sukces naszych dziewcząt w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości została zorganizowana już po raz czwarty w porozumieniu z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku przy współpracy z Politechniką Białostocką oraz Polskim Związkiem Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie.

Olimpiada, adresowana do najzdolniejszych, najbardziej przedsiębiorczych i innowacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, składała się z dwóch bloków tematycznych: BLOKU A – Innowacje Techniczne oraz BLOKU B – Wynalazczość. W ramach BLOKU A uczniowie wykonywali projekty w jednej z 4 kategorii: pomysł techniczny, usprawnienie softwarowo – techniczne, pomysł ekologiczny, pomoc dydaktyczna.

Komisja Okręgowa, po przeanalizowaniu 23 prac, które wpłynęły z sześciu szkół województwa podlaskiego, po zasięgnięciu opinii ekspertów oraz pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki Białostockiej, 21 kwietnia 2017 r. zakwalifikowała do etapu centralnego pracę naszych uczennic „Wielofunkcyjne buty”.

„Wielofunkcyjne buty” opracował zespół w składzie: Izabella Klimowicz z kl. Id, Urszula Radziewicz z kl. Id, Natalia Mieleszko z kl. IIb pod kierunkiem Pani Katarzyny Osiekowicz.

Wyróżnienie otrzymał również projekt „Kostka edukacyjna” Gabrieli Lewickiej z kl. IIc przygotowany pod kierunkiem Pani Anny Dżegi.

Laureatki Olimpiady będą reprezentowały województwo podlaskie w ogólnopolskim finale Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Wszystkim uczestniczkom Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z naszej szkoły oraz opiekunom - gratulujemy!!!

XVII Konkurs Rachunkowości szkół ekonomicznych województwa podlaskiego

4 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyły się zawody finałowe XVII Konkursu Rachunkowości  szkół ekonomicznych województwa podlaskiego.

Zmagania konkursowe składały się z trzech etapów, polegających na rozwiązaniu testu i zadania praktycznego dotyczącego „Aktywów trwałych.”

Nagrodę główną – indeks na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku – zdobyła uczennica naszej szkoły Magdalena Stankiewicz!

II  miejsce: Marcin Dominiak - ZSZ Wysokie Mazowieckie

III  miejsce: Agnieszka Wojtkowska – ZSZ Wysokie Mazowieckie

Wyróżnienia – Kamil Bartoszewicz - ZSZ Hajnówka oraz  Sylwia Boratyńska – ZSZ Wysokie Mazowieckie. Finalistom gratulujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom naszego wydarzenia, a w szczególności Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Białymstoku.

SPRAWOZDANIE Z KONKURSU

Konkurs Historyczny - Mikołaj Kopernik i jego czasy

W dniu 11 kwietnia 2017 r. w naszej szkole odbył się finał VI Wojewódzkiego Konkursu dla gimnazjalistów „Mikołaj Kopernik i jego czasy” zorganizowanego przez ZSHE. Nad konkursem patronat objęli Podlaski Kurator Oświaty, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut badań nad dziedzictwem Kulturowym Europy.  Do finału zakwalifikowały się następujące szkoły z województwa podlaskiego:

Czytaj więcej: Konkurs Historyczny - Mikołaj Kopernik i jego czasy

Awans uczniów do drugiego etapu konkursu językowego

Zakończył się I etap XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Pokaż nam język”. Rywalizacja przebiegała online w języku angielskim i niemieckim.

Jesteśmy jedną z 538 szkół w Polsce, które wzięły udział w tego typu zmaganiach. Do testu przystąpiło 94 naszych uczniów i 14803 z innych szkół.

Tym bardziej miło nam poinformować, iż do II etapu półfinału ogólnopolskiego zakwalifikowali się Bartłomiej Krupowicz z kl. Ie (język angielski) i Jakub Sadowski z kl. Id (język niemiecki), Urszula Mucharska z kl. IIg (język niemiecki)!

Za Bartka, Ulę i Jakuba trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Organizator konkursu: Wyższe Szkoły Bankowe

Konkurs „Konsument świadom swych praw” rozstrzygnięty!

W tym roku po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika uczestniczyli w akcji edukacyjnej związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Konsumenta. W marcu na terenie szkoły zostały umieszczone informacje dotyczące praw konsumenta, a także ogłoszony konkurs „Konsument świadom swych praw”. Uczestników w tym roku nie brakowało. Wpłynęło bardzo dużo prac w dwóch kategoriach: plakat i prezentacja multimedialna. Miejsca pierwsze zajęły uczennice kierunku technik handlowiec:

- Oksana Charkiewicz uczennica klasy Id (w kategorii plakat);

- Natalia Sienkiewicz uczennica klasy IIIc (w kategorii prezentacja multimedialna).

Podsumowaniem organizowanych działań było wystąpienie Pana Piotra Kempistego, pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Białymstoku, który przygotował na spotkanie z młodzieżą najważniejsze informacje dotyczące praw konsumenta. Zapoznał młodzież z podstawowymi zagadnieniami prawnymi, z zasadami udzielania gwarancji i rękojmi oaz warunkami odstąpienia od umowy sprzedaży. Zaprezentował problemowe sytuacje, z jakimi borykają się konsumenci, a także handlowcy. Wskazał drogę rozwiązywania powstających problemów.

Wojtek w finale!

Wojciech Giedrewicz, jako jedyny reprezentant z naszego województwa, został zakwalifikowany do etapu centralnego Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania, który odbędzie się 21 kwietnia br. w Częstochowie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale.

Opiekun merytoryczny: Pani Grażyna Łapina

Drugoklasistka i trzecioklasistka z indeksem na wyższą uczelnię

VI Edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy, której finał odbył się 31 marca 2017 r. na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku, uczestniczyło 74 uczniów z 16 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 12 uczniów naszej szkoły. Po części testowej do etapu II zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy odpowiadali przed Komisją i publicznością na wylosowane pytania.

Z przyjemnością informujemy, że uczennice Zespołu Szkół Handlowo Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku, wykazały się ogromną wiedzą i aż 5 z  nich zostało finalistkami olimpiady.  

Uczennica:

Dorota Biełaga z klasy IIgzajęła II miejsce,
Ewelina Kostecka
z klasy IIIazajęła III miejsce,
Magdalena Stankiewicz
z klasy IVb- zajęła V miejsce,
Aleksandra Gromadzka
z klasy IIIb- zajęła VIII miejsce,
Joanna Lebiedzińska
z klasy IIg- zajęła XIII miejsce.

Dorota i Ewelina wygrały indeksy na Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego. Ponadto wszyscy finaliści otrzymali nagrody rzeczowe od organizatorów olimpiady.

Organizatorami olimpiady byli: PBAiSRE w Białymstoku przy współpracy Biura Poselskiego Pani prof. Barbary Kudryckiej, Posła do Parlamentu Europejskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania UwB, Wyższa  Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku,  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji i Rozwoju Społecznego „Innovatione”.

Więcej informacji na stronie: http://www.pracownia.ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=99

Organizujemy

XVII Konkurs
Rachunkowości

szkół
ekonomicznych
województwa
podlaskiego

 

- regulamin konkursu

- lista zgłoszonych

- o konkursie

 VII Konkurs Historyczny

Mikołaj Kopernik
i
jego czasy

- regulamin konkursu

- wzór zgłoszenia

- wzór protokołu  z eliminacji