EKONOMIK ZŁOTĄ SZKOŁĄ 2021
        w rankingu PERSPEKTYW
„Praktyki nauczycielem życia
– staże zagraniczne uczniów
i Job shadowing kadry ZSHE”
Projekt realizowany w latach 2021-2022
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE

NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Hotelarze podnoszą kwalifikacje zawodowe

Pełnoletni uczniowie naszej szkoły (15 osób) mieli możliwość w czasie dwudniowego szkolenia poznać tajniki przygotowywania drinków oraz zasady organizacji pracy barmana. Nie mniej ciekawa była obsługa gości przy stole, czyli znajomość zwyczajów, form zachowania, zasad i obowiązków kelnera.

Kurs odbył się w Hotelu Podlasie w dniach 25-26 luty 2021 roku, w ramach projektu „Nauka jest wartością- nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” i była to już 5 edycja tego szkolenia. W ramach projektu ukończyło go 75 uczniów/uczennic.

Umiejętności zdobyte podczas szkolenia uczniowie bez wątpienia wykorzystają na egzaminie zawodowym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz w pracy zawodowej.

Hm… wybieram: barista, czy sommelier?

barista

W ramach projektu „Nauka jest wartością- nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa (15 osób) zapoznali się w praktyce z zawodem baristy i sommeliera.

Barista to osoba zawodowo zajmująca się parzeniem kawy. Powinna posiadać umiejętność doskonałego przygotowania kawy i szeroką wiedzę na jej temat.

Sommelier to znawca win. Praca polega głównie na dobieraniu wina do posiłku, do każdego dania, niezależnie od tego, czy jest to wykwintna deska serów czy pieczona gęś.

Dwudniowe szkolenie w Hotelu Podlasie (02-03 marca 2021 r.) pod okiem znakomitego specjalisty pozwoli uczniom wybrać odpowiadającą im specjalizację w zawodzie hotelarz.

Była to już  5 edycja tego szkolenia. W ramach projektu ukończyło go 75 uczniów/uczennic.

Ekonomiści nabywają umiejętności w zakresie etyki w biznesie

etyka w biznesie

25 lutego 2021 roku w Hotelu Branickim w Białymstoku kolejne 15 osób uczestniczyło w szkoleniu „Etyka w biznesie”. Szkolenie zorganizowane w ramach projektu „Nauka jest wartością- nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”.

Szkolenie bardzo cenne, bowiem etyka w biznesie to relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a jego klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencją. Relacje te muszą być zgodne z przyjętymi regułami postępowania a przede wszystkim z obowiązującym prawem i normami społecznymi. Normy zwłaszcza te ostatnie są zmieniane przez ludzi i warto być na bieżąco.

Według Urszuli Wąsik, uczennicy klasy IVc, „wartością dodaną szkolenia, były zasady savoir-vivre przy stole, które ćwiczyliśmy w czasie obiadu”.

Mamy nadzieję, że uzyskana wiedza pozwoli uczniom postępować zgodnie z zasadami etyki nie tylko w biznesie, ale też w życiu codziennym.

Była to już 3 edycja tego szkolenia. W ramach projektu ukończyło go 45 uczniów/uczennic.

Spotkania z ciekawymi ludźmi w ramach projektu „Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Klasy IIa, IIb, IId i IIh  9 marca 2021 roku uczestniczyły w spotkaniu z Panem Sylwestrem Mariuszem Pilipczukiem, dr nauk ekonomicznych, pracownikiem  Działu Dydaktyki, Nauki i Spraw Studenckich w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania, Prezesem firmy coachingowo-szkoleniowej Pro-metheus oraz Dyrektorem Izby Coachingu Oddział Podlaski.

„Prelekcja Pana Pilipczuka była nietuzinkowa, pełna energii i charyzmatyczna. Pan wie o czym mówi i wie jak to przekazać!” – to jedna z opinii naszego ucznia Jakuba Gryki (klasa IIb).

Pan Sylwester starał się wyjaśnić uczniom: Jak ważne są emocje w biznesie? Jak rozpoznawać i wykorzystywać emocje? Jak rozwijać kompetencje krytycznego i kreatywnego myślenia? Jak zapewniał –„myślenie strategiczne jest ważne w prowadzeniu przedsiębiorstwa. Należy patrzeć nie na pół roku do przodu, ale na 5 lat do przodu. Najważniejszą walutą w biznesie jest zaufanie i relacje”.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w prelekcji, bardzo szybko nawiązali dialog z prelegentem, mimo iż spotkanie było on-line.

Panu Pilipczukowi na pewno udało się pobudził uczniów do zastanowienia się nad własnymi emocjami oraz do krytycznego i kreatywnego myślenia.

9 marca 2021 roku uczniowie zawodu technik handlowiec mieli możliwość poznać Pana Jacka Romanowskiego. Człowieka, który od ponad 20 lat pracuje w branży medialnej (byłego prezesa Polska Press, wydawcę m. in. Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej).

Pan Jacek przedstawił zalety i wady poszczególnych rodzajów reklamy (od gazety, radia, telewizji, outdoor, po reklamę internetową). Następnie pokazał, na przykładach białostockich reklam, jak stworzyć czytelny przekaz reklamowy. Reklamę, według prelegenta, należy dostosować do potrzeb przedsiębiorcy i dopasować do grupy docelowej. Najważniejsze jest prostota, zaskoczenie, konkretność i wiarygodność.

Uczniowie na pewno wykorzystają zdobytą wiedzę praktyczną w czasie zajęć i egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kolejne spotkania z ciekawymi ludźmi

Tym razem on-line, klasy 3a, 3b, 3c i 3e spotkały się z Panem Tomaszem Stypułkowskim, prezesem Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp z o.o. (https://instytutpb.com/). Pan Tomasz opowiedział o sobie, o swojej ścieżce edukacyjnej i zawodowej oraz o tym co teraz aktualnie robi i jakie wyzwania podejmuje. Jak sam powiedział „jest ich wiele, nie ma nudy”. Instytut Innowacji, którym kieruje zajmuje się budowaniem trwałej współpracy nauki z biznesem. Naukowcy na zlecenie przedsiębiorców wykonują różnego rodzaju „usługi zarówno o charakterze produkcyjnym, czy wdrożeniowym, a także koncepcyjnym i badawczym.” Pan Tomasz opowiedział o kilku rodzajach współpracy nauki z biznesem, starając się wyjaśnić młodzieży, jak duży ma to wpływ na oba podmioty. Na końcu prelegent przypomniał jak cenną kompetencją jest przedsiębiorczość, którą należy ciągle rozwijać.
Klasy IIc, IIIb, IIId i IIIf spotkały się z Panem Petrosem Psyllosem (https://petrospsyllos.com), młodym programistą i innowatorem, który zajmuje się wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak: zastosowanie sztucznej inteligencji, roboty społeczne. Został uznany przez amerykańską edycję Forbesa za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów (poniżej 30. r. ż). Jest laureatem wielu nagród w dziedzinie wynalazczości o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Pan Piotr (bo tak chce być nazywanym) opowiedział młodzieży trochę o sobie, a głównie o swojej pasji jaką jest sztuczna inteligencja. Znajduje się ona niemal w każdym oprogramowaniu, spotykamy się z nią co raz częściej Wszystko po to, by skuteczniej automatyzować procesy, szybciej pozyskiwać i analizować dane oraz minimalizować koszty. Pan Piotr zachęcał młodzież do pogłębienia wiedzy na temat innowacyjnych technologii. Jak mówi –„naprawdę warto”.

Oba spotkania odbyły się 19 lutego 2021 roku w ramach projektu „Nauka jest wartością – nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”.

Kolejne spotkanie z ekspertką

Uczniowie klas II i III ekonomicznych po raz drugi uczestniczyli w spotkaniu z ekspertką. Tym razem z Panią Elżbietą Gołębiewską (starszym specjalistą do spraw płac), pracownicą Adampolu S.A. Temat zajęć „Eco-inspiracje w moim zakładzie pracy. Naliczanie płac w praktyce”.

Zajęcia odbyły się 21 i 22 grudnia 2020 roku w ramach projektu „Nauka jest wartością- nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”.

Uczniowie mieli okazję skonfrontować posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu naliczania płac z umów o pracę i umów cywilnoprawnych w praktyce. Pani Elżbieta wskazała o czym należy pamiętać, żeby poprawnie przygotować listę płac, podając sytuacje z jakimi spotkała się w czasie wieloletniej pracy. Następnie bardzo szczegółowo porównała wysokość wynagrodzenia po odliczeniu obowiązkowych i nieobowiązkowych składek z różnych umów występujących w obrocie gospodarczym. Nowością dla uczniów były informacje dotyczące delegowania pracowników do krajów Unii Europejskiej. Pani Elżbiecie asystowała Joasia - absolwentka naszej szkoły a obecnie studentka i pracownik Adampolu.

Zdobyta wiedza z pewnością przyda się ekonomistom w czasie egzaminu zawodowego i przyszłej pracy zawodowej. Mamy nadzieję, że wśród naszych uczniów znajdują się przyszli specjaliści do spraw płac.

spotkanie z ekspertką 1spotkanie z ekspertką 2spotkanie z ekspertką 3

System Wizualnej Identyfikacji Firmy i dekoracje w obiektach hotelarskich

Uczniowie ZSHE kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych „System Wizualnej Identyfikacji Firmy i dekoracje w obiektach hotelarskich”. Zajęcia realizowane były w ramach projektu „Nauka jest wartością - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”. Uczniowie pracowali metodą projektu. Tworzyli własne materiały dotyczące identyfikacji hotelu: logo, hasło reklamowe, wizytówki, ulotki oraz gadżety reklamowe. Tylko dopracowana identyfikacja wizualna jest jednym z kluczowych czynników budujących pozytywny wizerunek firmy, mający wpływ na jej rozpoznawalność.

Dopełnieniem zajęć było rozwijanie umiejętności artystycznych i kreatywności. Uczniowie tworzyli dekoracje z materiałów które można wykorzystać w pracy hotelarza: kwiatów świeżych, sztucznych, serwetek i ręczników. W wykonanie prac młodzież włożyła dużo wysiłku
i pomysłowości.

Na zakończenie zajęć uczestnicy prezentowali efekty swoich prac, które zostały ocenione i nagrodzone. Komisja konkursowa przyznała:

I miejsce Natalii Paszkowskiej z klasy IV e
II miejsce Martynie Stasiewicz z klasy III f
III miejsce Milenie Mańkowskiej z klasy III f

Ekonomiście poszerzają wiedzę praktyczną

W dniu 7 i 8 grudnia 2020 roku klasy ekonomiczne II i III uczestniczyły w zajęciach z Panią Dorotą Czyżewską (ekspertem z zakresu kadr).  Lekcje zorganizowane w ramach projektu „Nauka jest wartością- nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZHSE”.

Uczniowie mogli połączyć teorię z praktyką, poznać kulisy pracy pracownika kadr. Pani Dorota na początku omówiła ekoinspiracje w swoim zakładzie pracy,  a następnie podzieliła się ogromną wiedzą z zakresu prawa pracy, m.in. przedstawiła dokumenty jakie tworzy w czasie wykonywania swojego zawodu  oraz  o jakich obowiązkach powinien pamiętać każdy prowadzący dokumentację pracowniczą w przedsiębiorstwie.

Zdobyta wiedza z pewnością zaowocuje nie tylko na egzaminie zawodowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, ale też w czasie wykonywania zawodu  pracownika kadr.

ekoinspiracjeekoinspiracje1ekoinspiracje2

POTENCJAŁ UCZNIA ZSHE POTENCJAŁEM PODLASIA - wyjazd edukacyjny uczniów na Podlasie

Pod takim hasłem w dniach 12 i 13 października 2020r. odbyła się 2 dniowa wycieczka edukacyjna dla 45 uczniów kształcących się w trzech zawodach: technik handlowiec, technik ekonomista i technik hotelarstwa.

Wyjazd na Podlasie był kontynuacją 16 godzinnych warsztatów stacjonarnych w ramach projektu: „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”

Cel wyjazdu to aktywowanie twórczego potencjału ucznia jego innowacyjności i kreatywności poprzez promowanie dobrych praktyk stosowanych w firmach na Podlasiu.

Była to wielka lekcja EKOinspiracji i ekologii. Poniżej relacja uczniów z wyjazdu.

Pierwszym punktem programu podczas wycieczki była wizyta w firmie IKEA Industry Poland sp. z o.o. Oddział w Orli. Jest to kompleks dwóch zakładów obejmujący nowoczesną fabrykę ultra cienkich płyt HDF (skrót z ang. High Density Fibreboard), tartak oraz zakład produkcji dodanej, w którym płyty są cięte na wymiar. Ze względu na COVID – 19 nie mogliśmy wejść do wnętrza zakładu ale nasi opiekunowie szczegółowo opowiedzieli nam o wytwarzanych w zakładzie ultra cienkich płytach HDF, wykorzystywanych do produkcji lekkich mebli dla IKEA. Deski produkowane w tartaku IKEA Industry trafiają do producentów współpracujących z IKEA oraz innych firm obecnych na polskim rynku. Tartak wykorzystuje najnowocześniejsze i nowatorskie rozwiązania do sortowania i obróbki drewna o małej średnicy, do tej pory niedostępne w Polsce. W ramach przedsięwzięć służących zrównoważonemu rozwojowi i ochronie środowiska firma kontynuuje działania w kierunku zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i zwiększenia stopnia recyklingu. Od stycznia 2016 r. wskaźnik recyklingu wzrósł do poziomu 100%, co oznacza że odpady z fabryki w Orli nie trafiają już na wysypisko, a są
w całości przetwarzane. Optymalizacja pracy elektrofiltra pozwala na ograniczenie emisji odpadów
i zwiększenia stopnia recyklingu.

W tym dniu odwiedziliśmy również Farmę Wiatrową w Orli - to inaczej zespół wiatraków podłączonych do sieci w jednym miejscu. Pan Daniel Niedźwiecki – pracownik farmy opowiadał, że wiatraki to jedne z najpopularniejszych odnawialnych źródeł energii. Są uznawane za najtańsze i najbardziej wydajne. Firma głównie zarabia na sprzedaży wytwarzanej energii a gmina ma rocznie kolejne kilkaset tysięcy złotych w budżecie z tytułu podatku. Inwestycja może przynosić również zyski właścicielom działek, na których wiatraki stoją. Uczniom udało się wejść do środka wiatraka co było niebywałą atrakcją.

Ziołowy Zakątek Dary Natury – trzecie miejsce które odwiedziliśmy tego dnia to unikatowy w skali świata obiekt agroturystyczny położony w samym sercu najczystszego regionu Polski, Podlasia. Zioła są tematem przewodnim wszystkich elementów tego kompleksu turystycznego. Jego sercem jest Podlaski Ogród Botaniczny gdzie uprawia się 1500 odmian roślin leczniczych i aromatycznych (także gatunki objęte ścisłą ochroną), i po którym mieliśmy okazję spacerować. Tu odbyły się również nasze warsztaty „Czerpiemy z natury”. Tu również zjedliśmy obiad.

Nocleg mieliśmy w Hotelu Eternity w Wólce Nadbużnej. Współwłaścicielka hotelu Pani Jolanta Proszczuk opowiedziała nam o powstaniu hotelu nad Bugiem, funkcjonowaniu i pozyskiwaniu środków unijnych.

Drugiego dnia wyjechaliśmy do Grabarki - Świętego miejsca w religii i kulturze chrześcijańskiej. Wstąpiliśmy do wnętrza Świątyni oraz odbyliśmy spacer po terenie wokół cerkwi, który jest bardzo zadbany i ozdobiony pięknymi kwiatowymi klombami. Na wzgórzu, tuż za cerkwią znajduje się żeński klasztor św. Marty i Marii. Jest to jedyny w Polsce żeński monastyr.

W Brańsku przywitał nas absolwent naszej szkoły – pracownik Urzędu Gminy Brańsk Adam Krasowski który opowiedział nam o innowacyjnym pomyśle - produkcji betonu przez gminę. Inwestycje wsparli sami mieszkańcy. Pieniądze na zakup pochodziły bowiem w dużej mierze z funduszu sołeckiego,
a o wydatkowaniu tych pieniędzy decydują mieszkańcy poszczególnych wsi. Gmina ma już odpowiedni sprzęt do zrobienia tańszych dróg: linię produkcyjną do betonu. Pierwszy metr drogi już wylany!

Wartościowe spotkanie odbyło się w południe 13 października z Panią Moniką Falkowską – zastępcą wójta gminy Brańsk, która również chętnie przyjmie na praktykę zawodową uczniów naszej szkoły.

Ostatnim punktem programu była restauracja po „Kuchennych rewolucjach” Pani Magdy Gessler „Ziemia Brańska Gospoda”. Tu poznaliśmy właścicielkę Panią Dorotę Puchalską która opowiedziała nam o obecnej kondycji restauracji, którą prowadzi od ponad dziesięciu lat.

Ze smakiem w ustach musieliśmy opuścić gościnny Brańsk.

Co mają z sobą wspólnego Guns N’ Roses, Michał Szpak i Aleksander Milwiw-Baron?

W dniu 23 października i 4 listopada 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach spotkań z ciekawymi ludźmi, zorganizowane w związku z realizacją projektu pt. „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”, współfinansowane przez Unię Europejską.

Tym razem uczniowie klas drugich (przeszło 200 osób) uczestniczyło w spotkaniu on-line z Panem Adamem Zdanowiczem, założycielem największej polskiej pracowni rowerów customowych. Jego rowery posiadają Slash z Guns N’ Roses, Michał Szpak czy Aleksander Milwiw-Baron. Zdobywca najważniejszej nagrody na światowej wystawie rowerów w Las Vegas.

Pan Adam opowiedział o pasji, którą przerodził w biznes. Jak sam podkreśla „porażki trzeba przekuć w sukces.., nie wszytko udaje się od razu, na 30 prób, tylko trzy kończą się sukcesem…”. Pan Adam już nie tnie blachy, nie lutuje, tylko zajmuje się tym, co najbardziej lubi, rozmawia z człowiekiem (klientem), aby spełnić jego oczekiwania. Buduje markę swojej firmy.  

Uczniowie chętnie zadawali prelegentowi pytania dotyczące rowerów, kontaktów ze sławnymi ludźmi, oraz trudności w prowadzeniu biznesu. 

Bardzo dziękujemy Panu Adamowi Zdanowiczowi za inspirowanie młodzieży do rozwijania pasji i podejmowania wyzwań.

Więcej informacji na temat prelegenta

https://podlaskie.eu/ludzie/adam-zdanowicz/

https://www.forbes.pl/life/adam-zdanowicz-artysta-na-siodelku/edn5b2b

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.