europejska
karta
mobilności

Menu Główne

"Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji

W drodze na praktyki do Hiszpanii

Walizki spakowane, nastroje dobre!

Już w piątek 20 września 2019 roku  uczniowie, przedstawiciele klas III: ekonomiści, hotelarze i handlowcy wylatują na praktyki do Hiszpanii. Grupa 16 ekonomistów wyjeżdża   na dwa tygodnie. Hotelarze i handlowcy to 20 osobowa grupa, która za granicą spędzi aż cztery tygodnie. Jesteśmy przekonani, że wszyscy godnie zaprezentują naszą szkołę, a Walencja pomimo ostatnich dni września przywita ich słońcem!                                                                                                                              Opiekę nad młodzieżą sprawować będą Panie: Renata Lubas, Jolanta Mieleszko i Panowie: Jakub Ostaszewski, Henryk Zdrodowski.

Kurs języka hiszpańskiego i pierwsze certyfikaty rozdane

36 uczniów klas III, pomimo trwających wakacji, uczęszczało na  intensywną naukę języka hiszpańskiego.

Dlaczego? Jadą do Hiszpanii! Tam odbędą swoje praktyki zawodowe  w ramach projektu „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli”.

Życzyliśmy im sukcesów! Powodzenia!

Buena Suerte! - jak mówią Hiszpanie. I sukces jest!

 Kolejny etap realizacji działań projektowych  już poza uczniami. Młodzież otrzymała certyfikaty ukończenia 50-godzinnego kursu języka hiszpańskiego. GRATULUJEMY!

Certyfikaty wręczono 17 września  2019 roku kiedy to miało miejsce spotkanie 36 uczniów wyjeżdżających na staże i ich rodziców z dyrektorem szkoły, koordynatorem i opiekunami praktyk. Spotkanie miało na celu zapoznanie  rodziców  z głównymi celami i osiągnięciami projektu oraz dopełnienie formalności związanych z wyjazdem na staże.

Uczniowie wierzą, że wiedza zdobyta na kursie pomoże im w praktykach w Walencji!

Wyniki rekrutacji do projektu

      Wyniki rekrutacji do projektu  „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli ”

 

13 czerwca 2019 roku ogłoszono wyniki rekrutacji do udziału w kolejnym projekcie międzynarodowym realizowanym w naszej szkole tj. „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli ” Projekt 2018-1-PL01-KA116-048639 Program Erasmus+.

     Kolejna grupa 36 uczniów (przedstawiciele obecnych klas II: technik ekonomista, technik handlowiec i technik hotelarstwa) weźmie udział w stażu zagranicznym w Hiszpanii, tym razem w mieście Walencja. Rekrutacja trwała od 8 maja 2019 roku i składała się z trzech etapów: analizy formalnej aplikacji uczestnika, testu językowego i rozmowy kwalifikacyjnej.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczestnikom.

 

Komisja Rekrutacyjna

Rekrutacja do projektu - II etap

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II etapie rekrutacji do projektu: "Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli ".

Wszystkie rozmowy odbędą się w sali nr 37 .

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych:

Czytaj więcej: Rekrutacja do projektu - II etap

Rekrutacja do projektu „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli”

Praktyki dla uczniów! Walencja czeka na uczniów ZSHE!

Drodzy uczniowie klas II-ich!

Wykorzystajcie niepowtarzalną szansę jaką daje wam Program ERASMUS+  i nasza Szkoła.

 Od 8 do 16 maja 2019 roku  rozpoczyna się rekrutacja do projektu, w którym możecie:

-  zdobyć cenne doświadczenie zawodowe w branży hotelarskiej, ekonomicznej i handlowej,

-  wzmocnić oraz pogłębić  własne kompetencje międzykulturowe i językowe , które sprawią iż łatwiej odnajdziecie  się na dynamicznie  zmieniającym rynku pracy,

-  zadbać o rozwój osobisty.

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji do projektu pobierz i złóż komplet dokumentów: 1.Wypełniony formularz aplikacyjny pobierz  2.Podpisany regulamin uczestnictwa w projekcie - pobierz  3.Podpisaną zgodę rodziców -pobierz 

W razie pytań napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Job shadowing nauczycieli ZSHE w Walencji

 

W dniach 26.02. – 2.03.2019 grupa nauczycieli przedmiotów zawodowych wzięła udział w job shadowing na terenie Hiszpanii w mieście Walencja. Wyjazd ten to pierwsza mobilność w realizacji projektu "Nauczycielem wszystkiego jest praktyk - staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli" w Hiszpanii, Portugalii i Grecji.

Job shadowing to udział naszego nauczyciela w lekcji (zgodnie z nauczaną branżą tj.: hotelarstwo, ekonomia, handel) u wyznaczonego nauczyciela przedmiotów zawodowych z Hiszpanii.

Dzięki hiszpańskiej organizacji partnerskiej ESMOVIA, obserwowaliśmy realia pracy nauczycieli dwóch szkół średnich o podobnych profilach: EscuelaProfesional Xavier i Centro De FormaciónAltaviana w Walencji. Z zaciekawieniem przyglądaliśmy się specyfice pracy z młodzieżą. Zaprezentowano nam system nauczania obowiązujący w Hiszpanii i systemy oceniania w tych szkołach. Poznaliśmy przykłady dobrych praktyk. Uczestnicy wyjazdu obserwowali lekcje, zajęcia praktyczne, wizytowali miejsca praktyk zawodowych.

Jesteśmy pod wrażeniem pracy tych szkół oraz firm, w których młodzież odbywa praktyki.

Obserwacja działań innych profesjonalistów sprzyja refleksji, pomaga w modyfikacji własnego dotychczasowego podejścia do procesu nauczania.

Uczestnicy wyjazdu otrzymali certyfikat udziału w job shadowing oraz dokument Europass Mobilność.

Job shadowing, to "krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej, a także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację."

Czytaj więcej: Job shadowing nauczycieli ZSHE w Walencji

Nowy Rok Szkolny i Nowy Projekt Staży Zagranicznych dla Uczniów i Nauczycieli

    1 września 2018 roku Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku rozpoczął realizację kolejnego projektu  „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii, Portugalii i Grecji w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe – Akcja KA1 Mobilność Edukacyjna.

Projekt wpisuje się w realizację Strategii Umiędzynarodowienia ZSHE na lata 2016 - 2021 i przyczynia się do osiągnięcia zakładanych w niej celów strategicznych takich jak:

 • najwyższa jakość kształcenia,
 • szkoła otwarta na otoczenie,
 • szkoła profesjonalnie zarządzana.

 Przypomnijmy, że nasza szkoła już po raz 3 z rzędu uzyskała pozytywną ocenę Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla złożonego wniosku. Dofinansowanie na realizację w/w projektu wynosi 211 450 euro.

    Dzięki temu młodzież klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2019/2020 wyjedzie na miesięczne i dwutygodniowe praktyki do Hiszpanii i Portugalii. Nauczyciele zaś, na pięciodniowe wyjazdy do Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W ramach działania “Szkolenie kadry - job  shadowing” w każdej z trzech mobilności weźmie udział po 8 nauczycieli.

 Uczniowie,  Nauczyciele języka angielskiego i Nauczyciele przedmiotów zawodowych!

  Serdecznie zapraszamy wyżej wymienionych (i nie tylko) do zainteresowania się naszym projektem, śledzenia informacji o działaniach projektowych i w momencie ogłoszenia rekrutacji, zgłaszania chęci uczestnictwa w w/w projekcie.

 Uczestnictwo w projekcie umożliwi:

Uczniom:

 • nabyć potwierdzone certyfikatami nowe umiejętności i kompetencje
 • zwiększyć mobilności edukacyjną i zawodową
 • zwiększyć poziom umiejętności językowych
 • zwiększyć konkurencyjność zawodową
 • wzmocnić postawy otwartości oraz rozwijać kompetencje kluczowe np. inicjatywność
  i przedsiębiorczość
 • planować karierę zawodową z uwzględnieniem ofert europejskiego rynku pracy.

            Nauczycielom:

 • zwiększyć poziom umiejętności praktycznych i kompetencji zawodowych, oraz kompetencji językowych
 • projektować i realizować działania inspirowane efektami obserwacji w zagranicznych szkołach służące poprawie jakości i atrakcyjności kształcenia w ZSHE
 • udoskonalić własne programy nauczania przedmiotów i programy wychowawcze poprzez wdrożenie treści europejskich
 • doskonalić warsztat pracy, poprzez wdrożenie nowych, dotychczas niestosowanych technik i metod nauczania.

        Projekt „Nauczycielem wszystkiego jest praktyk – staże zagraniczne uczniów ZSHE i job shadowing nauczycieli” w Hiszpanii,   Portugalii i Grecji obejmuje mobilność edukacyjną zarówno uczniów jak i nauczycieli,  pozwala przejmować dobre praktyki, modernizować programy nauczania, wprowadzać nowe metody nauczania, łączyć teorię z praktyką, rozpowszechniać kulturę krajów partnerskich.

 • Okres realizacji: 2 lata, projekt realizowany we współpracy z partnerami zagranicznymi, zakończy się w 2020 roku.
 • Oferta dla uczniów: Grupą docelową przedsięwzięcia jest 70 uczniów z klas II i III  w roku szkolnym 2019/2020 Zespołu Szkół  Handlowo - Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku. Uczestnicy wyjazdu wrzesień / październik 2019 rok -  to 36 uczniów (12 uczniów kształcących się w zawodzie technika hotelarstwa, 8 uczniów technika handlowca oraz 16 uczniów technika ekonomisty rekrutowanych z klas III.)  Wyjazd  34 uczniów z klas II odbędzie się w miesiącach kwiecień / maj 2020 rok, (16 uczniów w zawodzie technik hotelarstwa i 18 uczniów technik ekonomista).
 • Oferta dla nauczycieli: Grupa docelowa 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych i języka obcego branżowego. Job shadowing
  to krótki pobyt w organizacji partnerskiej w innym kraju w celu przejścia szkolenia polegającego na towarzyszeniu pracownikom w ich codziennej pracy w organizacji przyjmującej. A także w celu wymiany dobrych praktyk, zdobycia umiejętności i wiedzy lub stworzenia trwałych partnerstw poprzez aktywną obserwację oraz rozwijanie warsztatu pracy.
 • Kraje praktyk: Hiszpania, Portugalia i Grecja.
 • Rekrutacja: Uczestnicy stażu zostaną wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Koordynator Projektu     Jolanta Mieleszko

Asystent koordynatora     Renata Lubas