europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Aktualności internatu ZSHE

Aukcja prac plastycznych

Koło Caritas w Internacie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku przeprowadziło aukcję prac plastycznych. Celem aukcji było wsparcie Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego.  Ofiarodawcami prac plastycznych byli niepełnosprawni podopieczni Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” w Białymstoku oraz pracownicy internatu. W wyniku aukcji uzyskano sumę 280zł, która została przekazana na konto Hospicjum. Mamy nadzieję, ze pomoże to w trudnej sytuacji placówki, która  działa bez kontraktu z NFZ, utrzymując się dzięki wsparciu finansowemu darczyńców indywidualnych i instytucji.

BĄDŹ PATRIOTĄ –CZYTAJ KSIĄŻKI!

Wychowankowie internatu  8 listopada zorganizowali dzień otwarty w czytelni. Spotkanie miało na celu propagowanie czytelnictwa- ,,Bądź patriotą – czytaj książki”.

Przygotowano  ulotkę  reklamującą  książki, którą otrzymał każdy mieszkaniec internatu - ,,Przyjdź i poznaj świat książek”.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, dla nowych czytelników przygotowano drobne upominki i słodki poczęstunek.

Na zakończenie dnia otwartego młodzież obejrzała film w reżyserii Jana Komasy ,, MIASTO 44”.

Dziewczyna, na którą zawsze można liczyć

W czerwcu 2016 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie z cyklu „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania” zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II pod patronatem prof. dr hab. Krystyny Chałas. Celem konkursu było opisanie biografii ucznia, który swoim zachowaniem, postawą, poprzez realizację swoich pasji, osiągnięcia oraz podejmowane inicjatywy w środowisku szkolnym i lokalnym stanowi wzór osobowy godny naśladowania.

Z przyjemnością informujemy, iż spośród wielu prac konkursowych nadesłanych z całej Polski, jury zakwalifikowało do druku 27 opisów sylwetek młodych ludzi. Biografie zostały zebrane i umieszczone w książce pt. „Młodzież jakiej nie znacie”. Wśród grona wybranych znalazł się również nasz artykuł pt. „Anna Szuflicka – dziewczyna, na którą zawsze można liczyć”. Autorki pracy: Pani Bożena Sarosiek i Pani Anna Szuflicka wzięły udział w uroczystym podsumowaniu konkursu. Uroczystość odbyła się 24 października w gmachu Senatu RP. Podczas spotkania podziękowania i gratulacje do młodzieży i ich opiekunów skierowali m.in.: Pani Krystyna Chałas – inicjatorka publikacji, Pani Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz senator Łukasz Mikołajczyk – członek senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Podczas gali wręczono również pamiątkowe statuetki i dyplomy.

 

MISJA, CEL, DZIAŁANIE - 1050 LECIA ŚWIĘTOWANIE

Wolontariusze Koła Caritas w Internacie ZSHE zrealizowali kolejny etap projektu historycznego „MISJA, CEL, DZIAŁANIE - 1050 LECIA ŚWIĘTOWANIE”.

26.10.2016 r. młodzież zaprosiła osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni” na zajęcia w kościele św. Wojciecha. Podopiecznym Stowarzyszenia towarzyszyli również ich rodzice i opiekunowie.

Zajęcia prowadzili kapłani z parafii św. Wojciecha - ks. Adam Szot i ks. Karol Piniewski. Księża bardzo ciekawie opowiedzieli o Chrzcie Polski, pokazali zabytkową chrzcielnicę oraz freski ilustrujące obrzęd chrztu.

Po Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnym oprowadził nas kustosz ks. dr Adam Szot. Zobaczyliśmy wiele cennych eksponatów, wystawę dotyczącą Turośni Kościelnej oraz wystawę fotografii Tadeusza Doroszko „Podróż sentymentalna”.

Bogaty program spotkania dostarczył wszystkim jego uczestnikom wielu pięknych przeżyć i wrażeń.

Powitanie wychowanków z klas pierwszych w internacie ZSHE

Tradycyjnie jak co roku witaliśmy wychowanków klas I. Na spotkaniu zorganizowanym przez p. kierownik młodzież miała okazję poznać Radę Wychowawczą i przedstawicieli  Młodzieżowej Rady Internatu. Spotkanie jest świetną okazją do prezentacji placówki oraz przypomnienia zasad funkcjonowania obowiązujących w naszym internacie.

Tego wieczoru nagrodzono również osoby, które w ubiegłym roku szkolnym najbardziej dbały o czystość i estetykę swoich pokoi.

Młodzież jakiej nie znacie

W czerwcu 2016 roku wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie z cyklu „Młodzież jakiej nie znacie. Wzory osobowe godne naśladowania” zorganizowanym przez Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II pod patronatem prof. dr hab. Krystyny Chałas. Celem konkursu było opisanie biografii ucznia, który swoim zachowaniem, postawą, poprzez realizację swoich pasji, osiągnięcia oraz podejmowane inicjatywy w środowisku szkolnym i lokalnym stanowi wzór osobowy godny naśladowania.

Z przyjemnością informujemy, iż spośród wielu prac konkursowych nadesłanych z całej Polski, jury zakwalifikowało do druku 27 opisów sylwetek młodych ludzi. Biografie zostały zebrane i umieszczone w książce pt. „Młodzież jakiej nie znacie”. Wśród grona wybranych znalazł się również nasz artykuł pt. „Anna Szuflicka – dziewczyna, na którą zawsze można liczyć”. Autorki pracy: Pani Bożena Sarosiek i Pani Anna Szuflicka wzięły udział w uroczystym podsumowaniu konkursu. Uroczystość odbyła się 24 października w gmachu Senatu RP. Podczas spotkania podziękowania i gratulacje do młodzieży i ich opiekunów skierowali m.in.: Pani Krystyna Chałas – inicjatorka publikacji, Pani Teresa Wargocka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz senator Łukasz Mikołajczyk – członek senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Podczas gali wręczono również pamiątkowe statuetki i dyplomy.

Święto Edukacji Narodowej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

 nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

 

Święto Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy już 11 października. Młodzież przygotowała na ten wieczór wiele atrakcji. Rozpoczęliśmy częścią artystyczną. Młodzi wykonawcy  w przezabawny sposób ukazali szkolną rzeczywistość.Były ciepłe życzenia i drobne upominki. Podsumowano również zorganizowaną przez Młodzieżową Radę Internatu pierwszą edycję plebiscytu na wychowawcę i pracownika roku. Głosami całej braci internackiej WYCHOWAWCĄ ROKU 2016 została pani Bożena Sarosiek, PRACOWNIKIEM ROKU 2016 pani Grażyna Szczubełek. Młodzież przyznała również nagrodę specjalną dla pani kierownik Ewy Górskiej: odznaczenie „KIEROWNIK NA MEDAL”. Niespodzianką wieczoru była przygotowana specjalnie na ten wieczór piosenka. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy.

MISJA, CEL, DZIAŁANIE -1050 LECIA ŚWIĘTOWANIE

Wolontariusze Koła Caritas w Internacie ZSHE realizują projekt Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Jest to projekt historyczny pod tytułem „MISJA, CEL, DZIAŁANIE -1050 LECIA ŚWIĘTOWANIE”, nawiązujący do rocznicy Chrztu Polski.

Liderkami zespołu projektowego są: Natalia Strankowska i Kamila Wołoszyn.

Jednym z działań projektu są zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”.

5 października 2016r. wolontariusze przedstawili osobom niepełnosprawnym prezentację dotyczącą rocznicy Chrztu Polski oraz przeprowadzili zajęcia plastyczne. Osoby niepełnosprawne z zaangażowaniem brały udział w zajęciach a wolontariusze wspierali ich, często podtrzymując ich niesprawne ręce. Kolejne działania projektowe będą realizowane w Stowarzyszeniu „Aktywni”, Internacie ZSHE oraz w szkole.

VII Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs

29 września 2016 reprezentacje internatów z całego województwa spotkały się na Stadionie Miejskim na VII Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs walczyło 12 drużyn:

 1. Internat Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych Białymstoku
 2. Bursa Szkolna w Białymstoku
 3. Internat X LO w Białymstoku
 4. Internat VIII LO
 5. Internat Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
 6. Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
 7. Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
 8. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
 9. Internat Technikum Leśnego w Białowieży
 10. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce
 11. Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 12. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku.

Czytaj więcej: VII Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs

Informacja o naborze i zakwaterowniu w internacie 2016/17

 W Internacie
Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
zakończył się nabór na rok szkolny 2016/2017

 • Listy wychowanków przyjętych i nieprzyjętych do internatu można sprawdzić w placówce lub informacja telefoniczna pod numerem: 85 742 42 35
 • Uczniowie ZSHE, którzy nie zostali przyjęci do internatu z powodu braku miejsc znajdują się na liście oczekujących. Będą przyjęci w pierwszej kolejności w  przypadku zwiększenia liczby miejsc w internacie.
 • Uczniowie, którzy zostali przyjęci do internatu, a z różnych powodów nie będą mieszkać w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o niezwłoczne, telefoniczne powiadomienie.

 

Kwaterowanie w Internacie ZSHE
w roku szkolnym 2016/2017

Wychowankowie będą kwaterowani w dniu 31 sierpnia 2016r. (środa) od godz. 14.00.

Wychowankowie mieszkający po raz pierwszy w Internacie proszeni są o dostarczenie 2 zdjęć do dokumentacji.

Rodzice będą mogli uzyskać zaświadczenie dotyczące zameldowania na pobyt tymczasowy w placówce  (niezbędne do ubiegania się o zasiłek).

 

Informacje dodatkowe

 

RADA WYCHOWAWCZA
Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
w Białymstoku

uprzejmie zaprasza RODZICÓW na spotkanie w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godz.14.30,  które odbędzie się w stołówce internatu. Na spotkaniu zostaną  przeanalizowane kwestie opiekuńczo-wychowawcze oraz ustalone zasady współpracy wychowawców z rodzicami.