„Nauczycielem wszystkiego jest praktyk
– staże zagraniczne uczniów ZSHE
i job shadowing nauczycieli”
w Hiszpanii, Portugalii i Grecji
- program realizowany w latach 2019-2020
europejska
karta
mobilności

Menu Główne

Aktualności internatu ZSHE

Święto Edukacji Narodowej

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

 nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

 

Święto Edukacji Narodowej rozpoczęliśmy już 11 października. Młodzież przygotowała na ten wieczór wiele atrakcji. Rozpoczęliśmy częścią artystyczną. Młodzi wykonawcy  w przezabawny sposób ukazali szkolną rzeczywistość.Były ciepłe życzenia i drobne upominki. Podsumowano również zorganizowaną przez Młodzieżową Radę Internatu pierwszą edycję plebiscytu na wychowawcę i pracownika roku. Głosami całej braci internackiej WYCHOWAWCĄ ROKU 2016 została pani Bożena Sarosiek, PRACOWNIKIEM ROKU 2016 pani Grażyna Szczubełek. Młodzież przyznała również nagrodę specjalną dla pani kierownik Ewy Górskiej: odznaczenie „KIEROWNIK NA MEDAL”. Niespodzianką wieczoru była przygotowana specjalnie na ten wieczór piosenka. Wszystkim zaangażowanym dziękujemy.

MISJA, CEL, DZIAŁANIE -1050 LECIA ŚWIĘTOWANIE

Wolontariusze Koła Caritas w Internacie ZSHE realizują projekt Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja. Jest to projekt historyczny pod tytułem „MISJA, CEL, DZIAŁANIE -1050 LECIA ŚWIĘTOWANIE”, nawiązujący do rocznicy Chrztu Polski.

Liderkami zespołu projektowego są: Natalia Strankowska i Kamila Wołoszyn.

Jednym z działań projektu są zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie „Aktywni”.

5 października 2016r. wolontariusze przedstawili osobom niepełnosprawnym prezentację dotyczącą rocznicy Chrztu Polski oraz przeprowadzili zajęcia plastyczne. Osoby niepełnosprawne z zaangażowaniem brały udział w zajęciach a wolontariusze wspierali ich, często podtrzymując ich niesprawne ręce. Kolejne działania projektowe będą realizowane w Stowarzyszeniu „Aktywni”, Internacie ZSHE oraz w szkole.

VII Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs

29 września 2016 reprezentacje internatów z całego województwa spotkały się na Stadionie Miejskim na VII Turnieju Piłki Nożnej o puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs walczyło 12 drużyn:

 1. Internat Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych Białymstoku
 2. Bursa Szkolna w Białymstoku
 3. Internat X LO w Białymstoku
 4. Internat VIII LO
 5. Internat Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku
 6. Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku
 7. Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku
 8. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marianowie
 9. Internat Technikum Leśnego w Białowieży
 10. Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce
 11. Internat Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
 12. Internat Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku.

Czytaj więcej: VII Turniej Piłki Nożnej o puchar Prezesa Towarzystwa Internatów i Burs

Informacja o naborze i zakwaterowniu w internacie 2016/17

 W Internacie
Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
zakończył się nabór na rok szkolny 2016/2017

 • Listy wychowanków przyjętych i nieprzyjętych do internatu można sprawdzić w placówce lub informacja telefoniczna pod numerem: 85 742 42 35
 • Uczniowie ZSHE, którzy nie zostali przyjęci do internatu z powodu braku miejsc znajdują się na liście oczekujących. Będą przyjęci w pierwszej kolejności w  przypadku zwiększenia liczby miejsc w internacie.
 • Uczniowie, którzy zostali przyjęci do internatu, a z różnych powodów nie będą mieszkać w roku szkolnym 2016/2017 prosimy o niezwłoczne, telefoniczne powiadomienie.

 

Kwaterowanie w Internacie ZSHE
w roku szkolnym 2016/2017

Wychowankowie będą kwaterowani w dniu 31 sierpnia 2016r. (środa) od godz. 14.00.

Wychowankowie mieszkający po raz pierwszy w Internacie proszeni są o dostarczenie 2 zdjęć do dokumentacji.

Rodzice będą mogli uzyskać zaświadczenie dotyczące zameldowania na pobyt tymczasowy w placówce  (niezbędne do ubiegania się o zasiłek).

 

Informacje dodatkowe

 

RADA WYCHOWAWCZA
Internatu Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
w Białymstoku

uprzejmie zaprasza RODZICÓW na spotkanie w dniu 31 sierpnia 2016 roku o godz.14.30,  które odbędzie się w stołówce internatu. Na spotkaniu zostaną  przeanalizowane kwestie opiekuńczo-wychowawcze oraz ustalone zasady współpracy wychowawców z rodzicami.

Internat przyjazny prawom człowieka

Internat ZSHE w Białymstoku uczestniczył w roku szkolnym 2015/2016 w Projekcie Towarzystwa Internatów i Burs pn.: "Internat przyjazny prawom człowieka", opartym na działaniach Amnesty International Polska realizowanych w ramach projektu ”Stop Bullying! 

W bieżącym roku szkolnym zrealizowano w ramach projektu szereg działań w obszarze:

 • Samorządność i procesy decyzyjne w społeczności internatu
 • Relacje w internacie
 • Programy edukacyjno-opiekuńczo-wychowawcze
 • Działalność pozalekcyjna w ramach sekcji i kół zainteresowań.

Internat spełnił wymagania projektowe i  uzyskał jako jedna z pięciu placówek tego typu w województwie podlaskim pozytywną ocenę  Zarządu Towarzystwa Internatów i Burs.

10 czerwca 2016r. podczas konferencji wychowawców oraz kierowników internatów i dyrektorów burs szkolnych pod nazwą: „Wyzwania edukacji a przeciwdziałanie dyskryminacji w internacie  i bursie szkolnej” wychowawcy odebrali tytuł:  "Internat przyjazny prawom człowieka."

 

Piknik

8 czerwca 2016r. wolontariusze Koła Caritas w Internacie ZSHE przygotowali piknik dla osób niepełnosprawnych intelektualnie ze Stowarzyszenia "Aktywni".

Imprezę zorganizowaliśmy w siedzibie ośrodka na ul. Staszica, ale przybyły również niepełnosprawne osoby z ośrodka przy ul. Hetmańskiej. Przyjechali również ich rodzice. Było słonecznie, bardzo ciepło, impreza trwała całe popołudnie .Osoby niepełnosprawne bardzo chętnie brały udział w zabawach przygotowanych przez wolontariuszy. Dla wszystkich było to niezapomniane spotkanie.

Dzień dziecka

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka  urządziliśmy piknik integracyjny. Do wspólnej zabawy i grillowania po raz kolejny zaprosiliśmy małych podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dwójka”. Zabawom nie było końca: malowanie twarzy, wspólne pieczenie kiełbasek i ciasteczek, zabawy na świeżym powietrzu. Niemałą atrakcją był mini koncert uczniów szkoły muzycznej. Nasi mali goście mieli okazję porozmawiać z muzykami  oraz spróbować grać na instrumentach. Spotkanie integracyjne  z okazji dnia dziecka to jedna z naszych ulubionych imprez internackich.  Jest okazją nie tylko do fajnej zabawy, ale uwrażliwia nas na potrzeby małych podopiecznych „Dwójki”.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZ TYTONIU

31 maja 2016 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Tytoniu pod hasłem ,,Jednolite opakowania wyrobów tytoniowych – Fakty i wyzwania”.

Młodzież naszego internatu aktywnie włączyła się w działania propagujące styl życia wolny od nałogu tytoniowego. Wychowankowie uczestniczyli w:

- akcji antynikotynowej  – „Dlaczego nie palę?

- akcji „Jabłko zamiast papierosa”

- konkursie na hasło antynikotynowe.

Podjęte działania zostały przeprowadzone we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku w oparciu o materiały edukacyjne dotyczące szkodliwości palenia papierosów.

Ośmiu Wspaniałych

11.04.2016r. odbyła się uroczysta Gala kończąca XXI edycję Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, prezentującego społeczną działalność młodych wolontariuszy. W trakcie Gali zostały zaprezentowane sylwetki zgłoszonych do Konkursu wolontariuszy z białostockich szkół. Laureaci otrzymali zaszczytny tytuł „Wspaniałej/Wspaniałego”, oraz statuetkę Św. Franciszka.

Wśród wyróżnionych znalazła się wolontariuszka Koła Caritas  w Internacie ZSHE Urszula Orzechowska. Ula od wielu lat pracuje społecznie, a przez ostatnie trzy lata bardzo aktywnie działała w Kole Caritas, biorąc udział we wszystkich akcjach na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących.

Prezydent Białegostoku złożył również podziękowania opiekunom wolontariuszy.

I TAK SIĘ TRUDNO ROZSTAĆ

Tradycją naszego internatu, jest uroczyste pożegnanie naszych absolwentów. Organizatorzy spotkania postarali się, aby tegoroczni maturzyści na długo je zapamiętali. Była garść wspomnień w ciekawej oprawie artystycznej, upominki i słodki poczęstunek.

 Pan Dyrektor Wojciech Janowicz i Pani Kierownik Ewa Górska wręczyli nagrody i listy gratulacyjne osobom szczególnie zaangażowanym w życie placówki i odznaczającym  się wzorowym zachowaniem.

Życzymy powodzenia na maturze i w dorosłym życiu!